Tryk Ctrl-D for at oprette bogmærke
Du er her:  Om AlmenBo Aarhus

Information til beboerne

19.03.2012

Information om bl.a. husdyr, beboergaver, betalingsservice m.v.


Marts 2012

Husdyr
Nogle afdelingsmøder har besluttet, at der i afdelingerne må holdes husdyr. Men hvad er husdyr? Bestyrelsen mener, at det kan være hund, kat, fugl i bur eller måske fisk i et mindre akvarium. Derimod er ikke kamphunde, slanger, krybdyr, leddyr som f.eks. skorpioner at regne som husdyr.
Afdelingsbestyrelserne bør på førstkommende afdelingsmøde fremlægge forslag til husorden, hvori det præciseres, hvad der er tilladt. 

Beboergaver
Der er fortsat mange beboere, som ikke har aflagt besøg på ejendomsfunktionærens kontor for at få udleveret de beboergaver, som AlmenBo Aarhus uddeler. Er det ikke muligt for en beboer at komme i åbningstiden, kan man måske få en nabo til at hjælpe. Ejendomsfunktionærerne må ikke hænge gaverne på dørhåndtag eller lægge dem foran indgangsdøre. 

Hjælp udenfor normal arbejdstid
Hvis man udenfor normal arbejdstid kommer ud for, at der opstår tekniske problemer af uopsættelig karakter i ens bolig skal Falcks vagtcentral kontaktes på tlf.: 70 10 00 45. Personalet på vagtcentralen sørger for det videre forløb og kontakter efterfølgende den tekniske afdeling i boligorganisationen. Ordningen er mere betryggende for beboerne end den, der har været gældende i det tidligere Fagbo.

Sommerhuset i Dyngby
Da StatsBo havde 40 års jubilæum i 1988 valgte den daværende bestyrelse at købe et sommerhus i stedet for at holde stor jubilæumsfest for beboerne. Formålet var, at også mindrebemidlede skulle have mulighed for at komme i sommerhus til en rimelig pris. Der blev udarbejdet et pointsystem, og det har fungeret tilfredsstillende. Efter fusionen med Fagbo er pointsystemet nulstillet. Huset bliver jævnligt renoveret, og inventaret bliver repareret eller udskiftet, når der er behov for det.
Se mere om sommerhuset på hjemmesiden.

Plejehjemmet Kløvervangen
StatsBo byggede i 1973 plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup. Det er smukt beliggende, og det fungerede i mange år som en selvejende institution, men er i dag formelt en afdeling under AlmenBo Aarhus. Der er senere bygget ældreboliger i forbindelse med plejehjemmet, så plejehjemmets ekspertiser udnyttes. Bestyrelsen bestod af bestyrelsesmedlemmer fra StatsBo (nu AlmenBo Aarhus), og de er siden blevet suppleret med to medarbejderrepræsentanter og to pårørenderepræsentanter. Plejehjemmet er i årene 2009-2011 blevet renoveret og er i dag et moderne plejehjem med 2-værelses boliger, alle moderne hjælpemidler og en meget aktiv medarbejderstab. Kommunen står for visitationen.

Betalingsservice
Det har nok undret mange beboere, især tidligere Fagbo-beboere, at der på betalingsoversigten fra Betalingsservice står, at Statstjenestem. Boligforening opkræver huslejen. Administrationen har meddelt Betalingsservice, at navnet skal ændres til AlmenBo Aarhus, men har også konstateret, at institutionen ikke handler så hurtigt, som man kunne ønske. Pengene går dog det rette sted hen.

Beboermappen
Beboermappen vil udgå, fordi erfaringerne viser, at kun de færreste holder den up to date. Desuden kræver det et stort arbejde i administrationen at lave beboermapperne. Oplysningerne vil i stedet blive at finde på afdelingernes hjemmesider. Beboere uden internet-adgang kan få en papirudgave ved henvendelse til administrationen.

Husorden og vedligeholdelsesregler
De nuværende regler for husorden og vedligeholdelse gælder indtil der efter det kommende ordinære repræsentantskabsmøde bliver udarbejdet nye.

Administrationsbygningen
Udvidelsen af administrationsbygningen går planmæssigt, og indflytning i de nybyggede lokaler er planlagt til ca. 28. maj. Arbejdet med at lave et større antal P-pladser på Spættevej er også i fuld gang.

Informationsudvalget
Lis Fræer Nielsen  lfn@(if you can see this please update your browser)geba.dk
Erling Sørensen  ersoe@(if you can see this please update your browser)stofanet.dk
Børge T. Skovsende  2xbs49r@(if you can see this please update your browser)stofanet.dk< Tilbage til nyhedsarkivet!

Seneste 4 nyheder

Fra organisationen
25.04.2018

Næste møde organisationsbestyrelsen... Ledige uger sommerhuset i Dyngby... AARHUSbolig-dag......

[mere]

Fra organisationen
26.03.2018

Næste møde organisationsbestyrelsen.. Ledige uger sommerhuset i Dyngby... Cirkus for de hurtige......

[mere]

Fra organisationen
28.02.2018

Næste møde organisationsbestyrelsen...Ledige uger sommerhuset i Dyngby...Cirkus Arena 25. april...

[mere]

Fra organisationen
12.02.2018

Næste møde organisationsbestyrelsen 22/2-18... Sommerhuset i Dyngby...Ny afdeling i Skødstrup..

[mere]

Englyst Webdesign & søgemaskineoptimering