A-ordningen:

Nøglerne udleveres sidste hverdag før indflytningsdagen og senest på overtagelsesdagen kl. 12.00. Boligen er nødvendigvis ikke færdig så husk at aftale med ejendomsfunktionæren, hvornår du kan begynde din indflytning.

Vægge og lofter fremtræder ny-istandsatte, og kun hvor der efter boligorganisationens skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat.

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring efter håndværkerne. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift – i forhold til boperiodens længde. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Du kan læse mere om A- og B-ordning på dette link:

http://www.e-pages.dk/bl/195/