B-ordningen:

Nøglerne udleveres på overtagelsesdatoen, såfremt dette er en hverdag, ellers først kommende hverdag, efter nærmere aftale med ejendomsfunktionæren. Det kan ikke forventes at få nøglerne førend om eftermiddagen. Boligen er nødvendigvis ikke færdig så husk at aftale med ejendomsfunktionæren, hvornår du kan begynde din indflytning.

Såfremt der skal udføres eventuelle reparationer i lejligheden, må indflytter påregne håndværkere i lejligheden de første 14 dage efter indflytning.

Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til.

Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Du kan læse mere om A- og B-ordning på dette link:

http://www.e-pages.dk/bl/195/