Behandling af forslag

Behandling af forslag

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være organisationens administration eller afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslaget skal være skriftligt og formuleret således, at der kan stemmes JA eller NEJ til forslaget.

Har afdelingsbestyrelsen modtaget forslag fra en beboer, videresendes det straks til administrationen, således administrationen kan udsender forslaget til afdelingens beboer senest 1 uge før afdelingsmødet.

Er forslagsstilleren ikke til stede på afdelingsmødet, skal forslaget opretholdes af en anden tilstedeværende stemmeberettiget for at opnå behandling.