Indflyttersyn:

Ved indflytningssynet gennemgår du og ejendomsfunktionæren boligen sammen. Hvis der er ting du er i tvivl om, kan du naturligvis drøfte det med ejendomsfunktionæren, og evt. få det skrevet på rapporten.

Ikke alt bliver lavet her og nu.

Hvis der er væsentlige fejl eller mangler, bliver de selvfølgelig udbedret. Det er dog ikke alle ting, du har nævnt i rapporten, som nødvendigvis bliver udbedret. Ejendomsfunktionæren vurderer, om det er nødvendigt eller ikke. Det kan f.eks. være en ridse i et gulv, som ikke bliver udbedret, men i stedet bliver noteret i indflytningsrapporten. Når det er skrevet i indflytningsrapporten, er du sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for det, når du engang flytter.

Du får efter indflyttersynet tilsendt en kopi af indflytningsrapporten sammen med et link, så du de første 14 dage i din nye bolig kan notere evt. fejl og mangler som du finder under indflytningen.