Kurser

Deltagelse i kurser

Som medlem af afdelingsbestyrelsen har du mulighed for at komme på forskellige kurser, primært ved BL, som holder en lang række af kurser over hele landet.

En del af kurserne holdes på BL’s egen kursusejendom Hotel Haraldskær ved Vejle.

Ved AlmenBo Aarhus har organisationsbestyrelsen nedsat et kursusudvalg, som tager stilling til ansøgninger fra afdelingsbestyrelserne om deltagelse i diverse kurser. Du skal ikke selv betale for deltagelse.

Er du nyvalgt medlem, kan du komme på ”Grundkursus for afdelingsbestyrelser”, hvor du får en detaljeret gennemgang af arbejdet i afdelingsbestyrelsen og møder afdelingsbestyrelser fra andre dele af landet.

Se nærmere herom på BL´s hjemmeside: www.bl-kurser.dk