Har du mistet din plads på ventelisten:

Du kan få din anciennitet tilbage, hvis du står i en af disse situationer:

1) Du er fjernet fra ventelisten

Er du blevet fjernet fra ventelisten, fordi du ikke betalte ventelistegebyr i 2011 eller 2012?

Så kan du blive genoprettet og få din anciennitet tilbage, hvis

du ikke modtog girokortet og din adresse i AARHUSbolig var den samme som din folkeregisteradresse, da vi sendte girokortet.

Du har betalt girokortet for sent – dog max 3 uger for sent.

Ansøg om genoprettelse ved at udfylde og sende skemaet som findes på AARHUSbolig´s hjemmeside sammen med den nødvendige dokumentation. Forvent en svartid på 4-8 uger.

2) Du kom ikke på ventelisten i 2010

For at bevare din anciennitet fra et boligbrev skulle du iflg. loven veksle dit boligbrev til en placering på den nye venteliste inden 1. juni 2010. Hvis du ikke var opmærksom på det dengang, så har du i dag chancen for at få din boligbrevs-anciennitet med over på AARHUSbolig-ventelisten.

Læs mere på  www.aarhusbolig.dk eller via dette link: Genopret anciennitet