Mulighed for tilskud

Tilskud i forbindelse med afdelingens jubilæum

Din afdeling kan få kr. 100,- pr. lejemål ved følgende jubilæer: 25 år, 40 år, 50 år, 60 år, 75 år, 80 år, 90 år, 100 år

Tilskud i forbindelse med telefon, internet og kontorartikler

Er du afdelingsformand, har du mulighed for at få tilskud til telefon, internet og kontorartikler.

Kontakt Frede Søbjerg for yderligere information:

Tlf.nr.: 8938 2015 eller email: fs@almenbo-aarhus.dk

Se også “Afregning af udlæg samt godtgørelser” under pkt. Afdelingsbestyrelsen.