Opsigelse og fraflytning:

De fleste boliger har 3 måneders opsigelsesvarsel og skal derfor udfylde og indsende opsigelsesformularen.

Print formular : Opsigelse 3 mdr.
Underskriv formular digitalt: Opsigelse 3 mdr.

Enkelte ungdomsboliger kan under §10 i lejekontrakten se at de kun har 6 ugers opsigelsesvarsel og skal derfor udfylde og indsende opsigelsesformularen.

Print formular: Opsigelse 6 uger
Underskriv formular digitalt: Opsigelse 6 uger

Opsigelse af garage sker med 1. måneds kontraktmæssig varsel Opsigelsesblanket garage

Når vi har fået din opsigelse, sender vi en kvittering på modtagelsen til dig og starter genudlejningen af din bolig. De nye lejere vil sandsynligvis kontakte dig for at se boligen.

Når du er flyttet ud, laver vi et fraflyttersyn. Her vurderer vi, om boligen er vedligeholdt, ryddet og gjort ren. Vi registrerer eventuelle fejl, skader og mangler i en synsrapport. I rapporten noteres lejlighedens stand. Hvis boligen er misligholdt, skal du betale for at få skaderne lavet.

AlmenBo Aarhus kontakter og bestiller aflæsning ved div. leverandører af el, vand og varmemålere i din bolig.

Senest 14 dage efter fraflytning vil du modtage en foreløbig opgørelse og når din bolig er udlejet på ny, sender vi den endelige afregning til dig. Der kan gå op til seks uger inden du får den endelige opgørelse.