Parabol:

Ansøgning om opsætning af parabol kan kun godkendes, såfremt beboeren ønsker adgang til yderligere radio- og tv kanaler som ikke kan tilgodeses via det i afdelingen installerede kabelanlæg.

En parabol må først opsættes når denne ansøgning skriftligt er godkendt af AlmenBo Aarhus, samt indbetalingen af depositum på kr. 2.000 eller kr. 3.500 (forskellige i afdelingerne) er registreret.

Parabolen opsættes iflg. afdelingens husordensreglement på det af afdelingsbestyrelsen anviste sted.

 “Ansøgning om parabol”