Udlevering af nøgler:

Den dag, du flytter ind, skal du hente nøglen til din bolig på ejendomsfunktionærkontoret på det aftalte tidspunkt – adressen finder du blandt de papirer du har fået sammen med lejekontrakten. Husk at medbringe kvittering for betalt indskud og husleje – ellers må ejendomsfunktionæren ikke udlevere nøglen.

Du følges med ejendomsfunktionæren op i din nye bolig og du kan ved samme lejlighed få information om forskellige ting i forbindelse med indflytningen.

Det kunne måske være rart at vide hvad du skal gøre ved dit flytteaffald, hvad gør du med papkasser, indpakningspapir o.l.

Hvad skal du gøre hvis sikringerne springer når du sætter lamper op, hvad med antenneanlægget, hvad skal du vide omkring et evt. fællesvaskeri, osv. osv.

Lav en lille huskeliste – og spørg ejendomsfunktionæren.

I laver indflyttersyn sammen og så er du klar til at flytte ind.