Ledelse

Steffen Espersen

Direktør

Dir.tlf. 8938 2014

 • Overordnet ledelse:
  • Boligorganisationen AlmenBo
  • Plejehjemmet Kløvervangen
  • Århus Vest – Renovac
  • Aktivitetshuset Herredsvang
  • Fællesadministrationen Frydenlund
 • Strategi, målsætninger og visioner
 • Overordnet økonomisk styring af nybyggeri/større renoveringssager
 • Udvalg 5. kreds – Den Sociale Boligtildeling, beboerklagenævn
 • Formand for Grundejerforeningen Herredsvang

Louise Ahrensbach

Sekretariatschef

la@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2025

 • Daglig ledelse af Sekretariatet
 • GDPR-ansvarlig
 • Behandling af klagesager
 • Behandling af sager ved Beboerklagenævnet
 • Retssager
 • Juridiske spørgsmål
 • Uopfordret ansøgninger
 • Ansøgning vedrørende brug af råderet

Jette Thorsgaard

Regnskabschef

jt@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2015

 • Daglig ledelse af bogholderi med tilhørende sideaktiviteter
 • Ansvarlig for forvaltning af likvide midler
 • Udarbejdelse af regnskaber og budgetter
 • Udbetaling af løn og indhentning af refusioner

Sanne Madsen

Driftchef

sm@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2020

 • Daglig ledelse af driftsafdelingen
 • Personaleansvar for ejendomsfunktionærer og inspektører
 • Overordnet ansvar for daglig drift og planlagt vedligehold

Lis Solsbæk

Udlejningschef

lc@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2012

 • Daglig ledelse af udlejningen
 • Udlejning af byggeri i Aarhus N
 • Plejehjemmet Kløvervangen
 • Sommerhus i Dyngby
 • Aarhusbolig

Jesper Holze

Projektchef

jh@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2021

 • Nybyggeri/større renoveringsprojekter
 • Projektmøder, bygherremøder, byggemøder
 • Samarbejde med eksterne rådgivere
 • 1 og 5 års eftersyn
 • Daglig drift af afdelinger i Løgten & Skødstrup