Økonomi

Jette Thorsgaard

Regnskabschef

jt@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2015

 • Daglig ledelse af bogholderi med tilhørende sideaktiviteter
 • Ansvarlig for forvaltning af likvide midler
 • Udarbejdelse af regnskaber og budgetter
 • Udbetaling af løn og indhentning af refusioner

Heidi Riis Jørgensen

Økonomi

hrj@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2016

 • Forbrugsregnskaber
 • EDI- og kreditforeninger
 • Kreditorbogholderi
 • Regnskaber og budgetter
 • Diverse afstemninger af bank/mellemregninger

Anette Møller Larsen

Økonomi

aml@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2019

 • Kreditorbogholderi
 • Forbrugsregnskaber
 • Flytteafregninger
 • Regnskaber og budgetter
 • Diverse afstemninger af bank/mellemregninger

Hanne N. Petersen

Økonomi

hnp@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2018

 • Husleje inkl. boligsikring/støtte
 • Debitorer, herunder afdragsordning m.v.
 • Behandling af vaskeridata og vaskekort
 • Styring/afstemning af mellemværende med afdelingsbestyrelserne
 • Kontering af indbetalinger i bank og giro

Henriette Vestergård

Økonomi

hv@almenbo-aarhus.dk
Dir.tlf. 8938 2017

 • Husleje inkl. boligsikring/støtte
 • Debitorer, herunder afdragsordning m.v.
 • Behandling af vaskeridata og vaskekort
 • Styring/afstemning af mellemværende med afdelingsbestyrelserne
 • Kontering af indbetalinger i bank og giro