Sekretariat

Louise Ahrensbach

Sekretariatschef

la@almenbo-aarhus.dk
Dir.nr. 8938 2025

 • Daglig ledelse af Sekretariatet
 • GDPR-ansvarlig
 • Behandling af klagesager
 • Behandling af sager ved Beboerklagenævnet
 • Retssager
 • Juridiske spørgsmål
 • Uopfordret ansøgninger
 • Ansøgning vedrørende brug af råderet
 • Sekretær for organisationsbestyrelsen

Heidi Hvam

Sekretær / klagesagsbehandler

hh@almenbo-aarhus.dk
Dir.nr. 8938 2026

 • Behandling af klagesager
 • Behandling af sager ved Beboerklagenævnet
 • Behandling af indgående post
 • Hjemmeside
 • Sekretær for Virksomhedsnævn
 • Sekretær for Fritidsudvalget
 • Afdelingsmøder; indkaldelser, referater m.v.
 • Sekretærhjælp til afdelingsbestyrelser
 • Referater fra afdelingsbestyrelsesmøder

Hvis du ønsker at indsende en klage bedes denne sendt til: sekretariat@almenbo-aarhus.dk