Værelser:

AlmenBo Aarhus har nogle få værelser i Kirkedammen i Århus C, som vi selv lejer ud. For at komme i betragtning til disse værelser sendes en ansøgning til: post@almenboaarhus.godforretning.dk indeholdende navn, adresse og tlf.nr. hvorefter vi notere dig på ventelisten og kontakter dig når vi har et ledigt værelse.