Om AlmenBo Aarhus

Boligorganisationen AlmenBo Aarhus

er et resultat af en fusion mellem 2 boligforeninger i Aarhus.

Boligorganisationen vil kombinere professionel administration og effektivitet i et godt samarbejde med beboerdemokratiet, således samarbejdspartnere, ansatte og beboere oplever boligorganisationen som en god og konkurrencedytig virksomhed.

Boligorganisationen administrerer ca. 3.700 boliger i 53 boligafdelinger, som alle er økonomisk uafhængige af hinanden. Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse, der er valgt af beboerne i afdelingen på et årligt afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen skal føre tilsyn med afdelingen og træffe beslutninger om den daglige drift og vedligeholdelse.

AlmenBo Aarhus’ øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af medlemmer fra afdelingsbestyrelserne. Repræsentantskabet vælger formand og de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Repræsentantskabet skal bl.a. også godkende nybyggeri og væsentlige tiltag og ændringer af boligorganisationens vedtægter. Du kan læse mere om de formelle regler i AlmenBo Aarhus vedtægter.

Før 1.1.2012

Boligforeningen Fagbo var oprindeligt stiftet i 1951 af personer fra fagbevægelsen. Det er dog ikke i nyere tid, at Fagbevægelsen har haft tilknytning til organisationen.

Boligforeningen StatsBo (Statstjenestemændenes Boligforening) blev stiftet i 1948 af jernbanemænd, med baggrund i den store bolignød i Aarhus, og fordi det var svært for tjenestemænd, der blev forflyttet til Aarhus, at finde en god bolig til familien.