Repræsentantskabet

 

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed, og består af organisationens bestyrelse samt af de af afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsens valgte repræsentanter, jf. §12 og § 15, efter følgende fordeling:

Fra     0 – 100 lejligheder  1 repræsentant

Fra 101 – 200 lejligheder  2 repræsentanter

Fra 201 – 300 lejligheder  3 repræsentanter

Fra 301 – 400 lejligheder  4 repræsentanter

De afdelingsvalte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsen-tantskabet.

Boligorganisationens administration har adgang til repræsentantskabsmødet med taleret, men ikke stemmeret. Ved repræsentanters lovlige forfald indtræder de valgte suppleanter. Dirigenten orienteres om evt. suppleanters tilstedeværelse

Repræsentantskabet 2020

Det ordinære repræsentantskabsmøde ved AlmenBo Aarhus 28. maj 2020 blev grundet Corona/Covid-19 situationen udskudt til afholdelse 27. august 2020.

Grundet Corono/Covid-19 situationen blev det på ekstraordinært møde i organisationsbestyrelsen torsdag den 20. august 2020 vedtaget endnu engang at udskyde mødet til senere på året – se nedenstående referat:

Referat ekstraordinært møde i organisationsbestyrelsen 20. august 2020