Personfølsomme oplysninger

Sådan behandler vi personoplysninger

Når du henvender dig til AlmenBo Aarhus, enten som ansøger eller som beboer i boligorganisationen, vil vi løbende behandle forskellige persondata om dig, som du har oplyst til os og som er nødvendige for behandlingen af din sag. Det kan f.eks. være dit navn, adresse, e-mail-adresse, personnummer mm.

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set administration af dit lejeforhold eller din placering på ventelisten i henhold til de gældende regler herfor.

Vi behandler dine oplysninger strengt fortroligt i overensstemmelse med gældende regler for datasikkerhed og oplysningerne bruges kun af den eller de medarbejdere som skal behandle din sag under iagttagelse af tavshedspligt.

Dine oplysninger videregives kun til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver dette eller hvis du har givet dit samtykke hertil. Oplysningerne videregives ikke til tredje part og bruges ikke til reklamemæssige formål.

Oplysningerne slettes i vores systemer, når opbevaring af disse ikke længere er relevant.