Vedtægter for Boligorganisationen AlmenBo Aarhus

Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2020
Godkendt af tilsynet med almene boliger ved Aaarhus Kommune via mail den 16. december 2020

Vedtægter godkendt 26. november 2020 – klik her