Organisationsbestyrelsen

 

Boligorganisationen (kaldes også boligforeningen eller boligselskabet), ledes af en organisationsbestyrelse.

Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften og den daglige administration. Herunder også regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og udlejning for boligorganisationens afdelinger.

Organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde, hvor alle boligafdelinger kan være repræsenteret. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen, er kun organisationens boliglejere og disse myndige husstandsmedlemmer.

Se Organisationsbestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøder 2020

17.12.2020
26.11.2020
29.10.2020
24.09.2020
27.08.2020 Referat af bestyrelsesmøde

Notat til bestyrelsen omkring Almenbo´s anvendelse af FN´s verdensmål

20.08.2020 Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde
18.06.2020 Referat bestyrelsesmøde
28.05.2020 AFLYST P.G.A. CORONA-SITUATIONEN
30.04.2020 Referat af bestyrelsesmøde
26.03.2020 AFLYST P.G.A. CORONA-SITUATIONEN
27.02.2020 Referat af bestyrelsesmøde
30.01.2020 Referat af bestyrelsesmøde

 

Referater fra bestyrelsesmøder 2019

19.12.2019 Mødet er aflyst
28.11.2019 Referat af bestyrelsesmøde
31.10.2019 Referat af bestyrelsesmøde
26.09.2019 Referat af bestyrelsesmøde
29.08.2019 Referat af bestyrelsesmøde
20.06.2019 Referat af bestyrelsesmøde
23.05.2019 Referat af bestyrelsesmøde
25.04.2019 Referat af bestyrelsesmøde
28.03.2019 Referat af bestyrelsesmøde
28.02.2019 Referat af bestyrelsesmøde
31.01.2019 Referat af bestyrelsesmøde