Organisationsbestyrelsen

 

Boligorganisationen (kaldes også boligforeningen eller boligselskabet), ledes af en organisationsbestyrelse.

Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften og den daglige administration. Herunder også regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og udlejning for boligorganisationens afdelinger.

Organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde, hvor alle boligafdelinger kan være repræsenteret. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen, er kun organisationens boliglejere og disse myndige husstandsmedlemmer.

Se Organisationsbestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøder 2019

 

19.12.2019
28.11.2019
31.10.2019
26.09.2019
29.08.2019
20.06.2019
23.05.2019
25.04.2019 Referat af bestyrelsesmøde
28.03.2019 Referat af bestyrelsesmøde
28.02.2019 Referat af bestyrelsesmøde
31.01.2019 Referat af bestyrelsesmøde