Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen

Boligforeningen eller boligselskabet ledes af en organisationsbestyrelse.

Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften og den daglige administration. Herunder også regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og udlejning for boligorganisationens afdelinger.

Organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde, hvor alle boligafdelinger kan være repræsenteret. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Det er kun organisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer, som er valgbare medlemmer til bestyrelsen.

Se Organisationsbestyrelsen her

Dokumenter
Redegørelse styringsdialog 2022
Redegørelse styringsdialog 2021
Vores Bidrag 2021 – bidrag til verdensmålene

Referater fra bestyrelsesmøder 2023

Referater fra bestyrelsesmøder 2022

Referater fra bestyrelsesmøder 2021

16.12.2021Mødet er aflyst
25.11.2021Referat af bestyrelsesmøde
28.10.2021 Mødet er aflyst
30.09.2021Referat af bestyrelsesmøde
26.08.2021Referat af bestyrelsesmøde
10.06.2021Referat af bestyrelsesmøde
29.04.2021Referat af bestyrelsesmøde
25.03.2021AFLYST P.G.A. CORONA-SITUATIONEN
25.02.2021AFLYST P.G.A. CORONA-SITUATIONEN
28.01.2021Referat af bestyrelsesmøde

Referater fra bestyrelsesmøder 2020

17.12.2020AFLYST P.G.A. CORONA-SITUATIONEN
26.11.2020Referat af bestyrelsesmøde
29.10.2020Referat af bestyrelsesmøde
24.09.2020Referat af bestyrelsesmøde
27.08.2020

Referat af bestyrelsesmøde

Notat til bestyrelsen omkring Almenbo´s anvendelse af FN´s verdensmål

20.08.2020Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde
18.06.2020Referat bestyrelsesmøde
28.05.2020AFLYST P.G.A. CORONA-SITUATIONEN
30.04.2020Referat af bestyrelsesmøde
26.03.2020AFLYST P.G.A. CORONA-SITUATIONEN
27.02.2020Referat af bestyrelsesmøde
30.01.2020Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesvederlag

Bestyrelsesvederlag er den løn, der kan udbetales til organisationsbestyrelsens medlemmer, for selve det at sidde i bestyrelsen. Lovgivningen sætter en øvre grænse for det samlede vederlag til organisationsbestyrelsen, som afhænger af boligorganisationens størrelse.

Bestyrelsesvederlaget for 2022 udgør i alt kr. 195.370,77

Fordelingen af vederlaget i organisationsbestyrelsen:
Formanden 35% af vederlaget
Næstformanden 25% af vederlaget
Det resterende fordeles mellem de øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen