Organisationsbestyrelsen

 

Boligorganisationen (kaldes også boligforeningen eller boligselskabet), ledes af en organisationsbestyrelse.

Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften og den daglige administration. Herunder også regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og udlejning for boligorganisationens afdelinger.

Organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde, hvor alle boligafdelinger kan være repræsenteret. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen, er kun organisationens boliglejere og disse myndige husstandsmedlemmer.

Se Organisationsbestyrelsen