Når du flytter ind

Udlevering af nøgler

Inden indflytning vil du blive indkaldt til indflyttersyn på mail. Husk at medbringe kvittering for betalt indskud og husleje – ellers må ejendomsfunktionæren ikke udlevere nøglen.

Den dag du flytter ind, skal du møde op på det aftalte tidspunkt i din nye bolig. Her mødes du med ejendomsfunktionæren. Du kan ved samme lejlighed få information om forskellige ting i forbindelse med indflytningen.

Det kunne måske være rart at vide:

  • Hvad du skal gøre ved dit flytteaffald
  • Hvad gør du med papkasser, indpakningspapir o.l.
  • Hvad skal du gøre, hvis sikringerne springer, når du sætter lamper op
  • Hvad med antenneanlægget
  • Hvad skal du vide omkring et evt. fællesvaskeri, osv. osv.

Lav en lille huskeliste, og spørg ejendomsfunktionæren.

I laver indflyttersyn sammen, og derefter får du udleveret nøglerne. Så er du klar til at flytte ind.

Indflyttersyn:

Ved indflytningssynet gennemgår du og ejendomsfunktionæren boligen sammen. Hvis der er ting, du er i tvivl om, kan du naturligvis drøfte det med ejendomsfunktionæren, og evt. få det skrevet på rapporten.

Ikke alt bliver lavet her og nu.

Hvis der er væsentlige fejl eller mangler, bliver de selvfølgelig udbedret. Det er dog ikke alle ting, du har nævnt i rapporten, som nødvendigvis bliver udbedret. Ejendomsfunktionæren vurderer, om det er nødvendigt eller ikke. Det kan f.eks. være en ridse i et gulv, som ikke bliver udbedret, men i stedet bliver noteret i indflytningsrapporten. Når det er skrevet i indflytningsrapporten, er du sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for det, når du engang flytter.

Du får efter indflyttersynet tilsendt en kopi af indflytningsrapporten sammen med et link, så du de første 14 dage i din nye bolig kan notere eventuelle fejl og mangler, som du finder under indflytningen.

Mangelliste:

Fejl og mangellisten, som du har fået et link til, er en rapport, som du skal udfylde med de fejl og mangler, du mener, der er ved boligen. Rapporten skal indtastes senest 14 dage efter indflytningsdatoen. Herefter lukker linket automatisk, og du har ikke længere mulighed for at notere eventuelle fejl og mangler.

Hvis der er graverende skader eller mangler i boligen, manglende rengøring el.lign., som ikke kan vente 14 dage, skal du rette henvendelse til ejendomsfunktionæren med det samme!

Den bolig, du overtager, er ikke ny. Der har boet andre i den før dig, og der vil komme andre efter dig. Boligen kan derfor bære præg af et naturligt slid, især hvis det er en ældre ejendom, du er flyttet ind i.

A-ordningen:

Når du flytter ind
Nøglerne udleveres sidste hverdag før indflytningsdagen og senest på overtagelsesdagen kl. 12.00. Boligen er ikke nødvendigvis færdig, så husk at aftale med ejendomsfunktionæren, hvornår du kan begynde din indflytning.

Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte, og kun hvor der efter boligorganisationens skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat.

Mens du bor hos os
Som lejer sørger du i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Som lejer er du forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Når du flytter
Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring efter håndværkerne. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Læs mere om vedligeholdelse og istandsættelse her.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

B-ordningen:

Når du flytter ind
Nøglerne udleveres på overtagelsesdatoen, hvis dette er en hverdag, ellers først kommende hverdag, eller efter nærmere aftale med ejendomsfunktionæren. Det kan ikke forventes, at få nøglerne før om eftermiddagen. Boligen er ikke nødvendigvis færdig, så husk at aftale med ejendomsfunktionæren, hvornår du kan begynde din indflytning.

Hvis der skal udføres eventuelle reparationer i lejligheden, må du som indflytter påregne håndværkere i lejligheden de første 14 dage efter indflytning.

Mens du bor hos os
Som lejer sørger du i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til.

Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Når du flytter
Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Læs mere om A- og B-ordning på dette link:

Lån til indskud

Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale beboerindskud.
Derimod skal du hverken betale depositum eller forudbetalt leje.

Hvis du har svært ved at betale beboerindskuddet, har kommunen i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene.
Mere info fåes ved henvendelse til borgerservice.

På ansøgningsskemaet skal du påføre afdelingsnr. og bolignr. Dit bolignr. som står på de fleste papirer til dig består af 11 cifre startende med 01…. Afdelingsnr. er de første 4 cifre og bolignr.
er de sidste 7 cifre i det lange bolignr.

Meld flytning

Undgå bøde på 500,- kr.
Når du flytter, skal du ændre din adresse på Folkeregistret inden 5 dage – det siger loven!

Du skal melde din flytning online på www.aarhus.dk/flytning. Det eneste du skal bruge er dit NemID og din nye adresse.

Du skal melde din flytning, senest 5 dage efter du er flyttet, men du må gerne gøre det tidligere. Du kan melde din flytning op til en måned, før du flytter. Aarhus kommune har besluttet, at der skal betales en bøde på 500,- kr., hvis du ikke overholder 5-dags fristen.

Hvis du har brug for hjælp til at benytte de digitale løsninger, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 89 40 20 00.

Du kan også få hjælp på dit lokale bibliotek eller ved at kontakt Borgerservices aftenhotline på tlf. 70 20 00 00.

Udskriv Kommunens vejledning her:

Hvis du ikke er tilfreds:

Snak først og fremmest med ejendomsfunktionæren, som måske kan give dig en fornuftig forklaring.
Hvis tingene ikke kan løses denne vej, kan du klage til afdelingens inspektør,
som arbejder på administrationen på Frydenlunds Alle 8, 8210 Århus V.