Vedligeholdelsesordninger

Vedligeholdelsesordninger

Alle, der bor til leje i en almen bolig, sparer op til vedligeholdelsen af deres bolig. I AlmenBo opererer vi med to forskellige måder at spare op på: en A-ordning og en B-ordning.

A-ordningen

A-ordningen betyder, at beboerne selv vedligeholder deres lejlighed i boperioden. I forbindelse med en fraflytning foretages et fraflytningssyn. Ved synet udarbejder AlmenBo en fraflytningsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres som ”normalistandsættelse” og hvilke arbejder der skal udføres som følge af ”mislighold” eller “slid og ælde”.

I forbindelse med fraflytning er der en istandsættelsesperiode på 14 dage. Lejligheden fremtræder nyistandsat ved indflytning.

Normalistandsættelse omfatter nødvendig:

  • maling af lofter og vægge
  • maling eller tapetsering af vægge
  • rengøring efter håndværkere

Hvem betaler istandsættelsen?

Hvem der skal betale for normalistandsættelsen, afhænger af, hvor længe du har boet i lejligheden.

I AlmenBo overtager afdelingen udgiften til normalistandsættelse med 1 % om måneden efter 12 måneders boperiode. Det betyder, at efter ni år og fire måneder har afdelingen overtaget den fulde udgift til normalistandsættelse.

Slid og ælde betales af afdelingen.

Mislighold skal altid betales fuldt ud af fraflytteren.

Eksempel:
Du har boet i lejligheden i 4 år og 2 måneder – altså 50 måneder i alt.
Fraflytningsrapporten lyder på maling af lofter og vægge og rengøring efter håndværkerne – prisen er kr. 10.000. Desuden skal brusenichen afkalkes pris kr. 800.

Din udgift bliver:
Normalistandsættelse 10.000 – fratrukket afdelingens andel 50 mdr.-12 mdr. x 1%, altså 38% = kr. 3.800
Mislighold: bruseniche kr. 800
I alt kr. 7.000

B-ordningen

Ordningen går ud på, at du hver måned, via huslejen, indbetaler et beløb til en vedligeholdelseskonto.

Når du ønsker at istandsætte boligen, kan du enten selv udføre arbejdet eller få en maler til at gøre det. Udgifterne til materialer, hvis du selv gør det, eller til malermesteren – fratrækkes herefter din vedligeholdelseskonto.

Mislighold skal altid betales fuldt ud af fraflytteren.

Der er ingen istandsættelsesperiode i forbindelse med fraflytning. Indflytning og udflytning sker samme dag. Indflytter må forvente, at evt. istandsættelse, f.eks. i forbindelse med mislighold – sker efter indflytningen.

Lejligheden fremtræder ikke nyistandsat ved indflytningen.