Afdelingsmøde

Afdelingsmødet

Det er på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på din dagligdag. Alle beboere i din boligafdeling har ret til at deltage på mødet. Her kan I også komme med ideer og forslag til jeres boligafdeling. Derfor er det vigtigt, at så mange beboere som muligt, møder op.

Forslag til afdelingsmødet

Du har som beboer mulighed for at indsende forslag til afdelingsmødet i din afdeling. Vi minder om at visse forslag kan resultere i huslejestigning fx hvis der skal købes nyt.

På mødet stemmer I om de fremsendte forslag. Vi gør opmærksom på, at der ikke kan stemmes med fuldmagt.

Skabelon til referat af afdelingsmødet

Nedenfor findes en skabelon til skrivning af referat i forbindelse med afdelingsmødet.

Sådan fungerer beboerdemokratiet

Nedenfor kan du se en kort video fra BL, der forklarer hvordan beboerdemokratiet fungerer.

Send et forslag til afdelingsmødet

Du har som beboer mulighed for at indsende forslag før det årlige afdelingsmøde i din afdeling. Dit forslag skal indsendes senest 3 uger før mødet, men det er en god idé at sende det, så snart du har ideen. Hvis du har mere end et forslag, bedes du indsende dem ét ad gangen.

Husk at du som forslagsstiller skal deltage på afdelingsmødet for at fremføre dit forslag. Hvis du ikke selv kan deltage, kan du bede en anden fremføre forslaget for dig ellers bortfalder det.

Hvis du ikke kan bruge formularen, er du også velkommen til at sende forslaget på mail til forslag@almenbo-aarhus.dk