Når du flytter

Opsigelse

De fleste boliger har 3 måneders opsigelsesvarsel, så husk at udfylde og indsende opsigelsesformularen. En opsigelse skal være boligforeningen i hænde inden den 1. i en måned.

Du har mulighed for at printe formularen eller underskrive den digitalt. Begge formularer findes nedenfor.

Bor du i en ungdomsbolig?
Enkelte ungdomsboliger har under §10 i lejekontrakten kun 6 ugers opsigelsesvarsel og skal derfor udfylde og indsende opsigelsesformularen med 6 ugers opsigelse.

Overdragelse af ting og møbler
Hvis du har lavet en aftale med den nye indflytter, om at overdrage forskellige ting fra lejligheden, som fx tæpper, hylder m.v., er det vigtigt, at du udfylder og indsender en overdragelseserklæring. Du finder den nedenfor.

Opsigelse af garage sker med 1. måneds kontraktmæssig varsel.

Når vi har modtaget din opsigelse
Sender vi en kvittering på modtagelsen til dig og starter genudlejningen af din bolig. De nye lejere vil sandsynligvis kontakte dig for at se boligen.

Når du er flyttet ud, laver vi et fraflyttersyn. Her vurderer vi, om boligen er vedligeholdt, ryddet og gjort ren. Vi registrerer eventuelle fejl, skader og mangler i en synsrapport. I rapporten noteres lejlighedens stand. Hvis boligen er misligholdt, skal du betale for at få skaderne lavet.

AlmenBo Aarhus kontakter og bestiller aflæsning ved diverse leverandører af el, vand og varmemålere i din bolig.

Senest 14 dage efter fraflytning vil du modtage en foreløbig opgørelse, og når din bolig er udlejet på ny, sender vi den endelige afregning til dig. Der kan gå op til seks uger, inden du får den endelige opgørelse.

Fraflytningssituationen

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet denne lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte. Vi har samlet nogle typiske spørgsmål og svar, som vi håber kan hjælpe.

1. Skal lejligheden være ny istandsat ved fraflytningen?
Istandsættelsesforpligtelsen afhænger af, hvilke vedligeholdelsesregler der er i afdelingen, altså om der er A-ordning eller B-ordning. Se gældende vedligeholdelsesreglement under din afdeling.

Du kan læse mere vedr. vedligeholdelsesregler for henholdsvis A – eller B-ordning her: www.almenbo-aarhus.dk/infosiden/vedligeholdelsesreglementer/

HUSK! Du er altid velkommen til at kontakte ejendomsfunktionæren eller administrationen, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal efterlade boligen ved fraflytning.

Du kan også finde et par gode råd før fraflytningssynet her.

2. Hvornår er der tale om misligholdelse eller forkert vedligeholdelse?
Der er tale om misligholdelse, når det lejede er skadet eller forringet som følge af fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Ved fejlagtig vedligeholdelse er der tale om ændringer af lejemålet, som ikke er godkendt af boligorganisationen. Det kan f.eks. være ulovlige elinstallationer eller vægge, der er opsat eller fjernet uden tilladelse fra boligorganisationen.

Fejlagtig vedligeholdelse er også, når der er træværk, der ikke er malerbehandlet korrekt. F.eks. når der er malet ud på lofter og karme, når hele overfladen ikke er malet, eller malingen ikke dækker den gamle maling.

Et typisk eksempel på fejlagtig brug er savsmuldstapet der er revet i stykker af katten, eller dørkarme, der er gnavet i stykker af hunde eller andre dyr.

Begrebet ”uforsvarlig adfærd” dækker over vidt forskellige forhold: fra egentligt hærværk til mindre uheld eller tankeløshed, der kræver genopretning ved fraflytning.

3. Rengøring
Lejemålet skal afleveres i fuldstændig rengjort stand. Det vil sige, at lejemålet skal være så godt rengjort, at det umiddelbart er brugbart for den nye lejer. Dårlig rengøring er at betragte som manglende vedligeholdelse. Rengøringspligten gælder også for vinduer.

4. Hvad med de ting der er påført mangellisten ved indflytning?
Her er hovedreglen, at du ikke normalt hæfter for mangler, der er påført mangellisten ved indflytning ved fraflytning. Det gælder især for de ting, hvor afdelingen har vedligeholdelsespligten.

5. Hvad med gulvenes tilstand ved fraflytning?
Hovedreglen er, at gulvene skal overdrages i samme stand, som du modtog dem. Gulvene må ikke forringes i boperioden og skal derfor løbende vedligeholdes med lakering.

6. Hvad er en overdragelseserklæring, og hvad kan den bruges til?
En overdragelseserklæring er en aftale mellem fraflytter og indflytter om, at overtage forskellige effekter såsom tæpper, skabe, hylder m.v.

Manglende vedligeholdelse eller misligholdelse kan ikke overdrages, da afdelingen i sidste ende har ansvaret for lejemålets vedligeholdelsestilstand.

Det er vigtigt, at du husker at udfylde og indsende denne overdragelseserklæring ved overdragelse af effekter: Blanket, overdragelseserklæring

7. Kan man bruge lejlighedens vedligeholdelseskonto, når man skal istandsætte lejligheden inden fraflytning?
Nej. Hovedreglen er, at du ikke kan disponere over lejlighedens vedligeholdelseskonto, når du har opsagt dit lejemål. Grunden er, at man ønsker at nyindflytter får indflydelse på, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal foretages i lejligheden, ligesom det i sidste ende er afdelingens ansvar, at lejligheden er i forsvarlig stand.

Boliggarantibevis:

For 900 kr. kan du købe et boliggarantibevis. Med beviset i hånden springer du forrest i køen, hvis du vil tilbage til dit boligområde inden for tre år. Du kan kun købe et boliggarantibevis, hvis:

01. Du bor i en familiebolig eller seniorbolig / 02. Du betaler det inden du flytter fra boligen / 03. Hele din husstand flytter

Mere info kan ses på hjemmesiden: www.aarhusbolig.dk/boliggaranti/

Meld flytning

Undgå bøde på 500,- kr.
Når du flytter, skal du ændre din adresse på Folkeregistret inden 5 dage – det siger loven!

Du skal melde din flytning online på www.aarhus.dk/flytning. Det eneste du skal bruge er dit NemID og din nye adresse.

Du skal melde din flytning, senest 5 dage efter du er flyttet, men du må gerne gøre det tidligere. Du kan melde din flytning op til en måned, før du flytter. Aarhus kommune har besluttet, at der skal betales en bøde på 500,- kr., hvis du ikke overholder 5-dags fristen.

Hvis du har brug for hjælp til at benytte de digitale løsninger, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 89 40 20 00.

Du kan også få hjælp på dit lokale bibliotek eller ved at kontakte Borgerservices aften hotline på tlf. 70 20 00 00.

Udskriv Kommunens vejledning her: