Visioner for AlmenBo Aarhus

Mission, vision og værdier

Hvem er vi

Boligorganisationen AlmenBo Aarhus er et resultat af en fusion mellem 2 boligorganisationer i Aarhus.

Vi vil kombinere professionel administration og effektivitet i et godt samarbejde med beboerdemokratiet, således samarbejdspartnere, ansatte og beboere oplever boligorganisationen som en god og konkurrencedygtig virksomhed.

AlmenBo Aarhus administrerer ca. 3.700 boliger i 53 boligafdelinger, som alle er økonomisk uafhængige af hinanden. Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse, der er valgt af beboerne i afdelingen på et årligt afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen skal føre tilsyn med afdelingen og træffe beslutninger om den daglige drift og vedligeholdelse. Derudover administreres et plejehjem, diverse institutioner samt et kultur-/aktivitetshus.

AlmenBo Aarhus’ øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af medlemmer af afdelingsbestyrelserne eller de personer, der er valgt på afdelingsmøderne, samt organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet vælger formand og de øvrige medlemmer til organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet skal bl.a. også godkende nybyggeri og væsentlige tiltag og ændringer af boligorganisationens vedtægter.

Mission

Vores mission og kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Vision

Vi vil skabe hjem, hvor folk har lyst til at bo til en overkommelig husleje. Derfor har vi særligt fokus på følgende områder:

  • Vedligeholdelse af vores boliger i god kvalitet og med en bæredygtig økonomi
  • Bevare et højt serviceniveau med let adgang til relevant information
  • Attraktivt nybyggeri med fornuft, kontrol og fremsynethed
Strategier

For at nå vores vision har vi lavet en række strategiske indsatser

Vedligeholdelse af vores boliger i god kvalitet og med en bæredygtig økonomi

  • Bæredygtig økonomi i afdelingerne handler primært om at være fremsynet. Derfor får hver enkelt afdeling udarbejdet en præcis beskrevet langtidsplan, sådan at afdelingen på et tidligt tidspunkt har mulighed for at spare op til eventuelle kommende renoveringer.
  • Vi fører løbende kontrol med boligerne i de enkelte afdelinger på baggrund af tilstandsrapporter og rundgang i afdelingerne.
  • Vi registrerer og kontrollerer løbende afdelingernes forbrugsmønstre (el, vand og varme), og vurderer løbende bæredygtige alternative energiformer.

Bevare et højt serviceniveau med let adgang til relevant information

  • Vi stræber efter et velfungerende beboerdemokrati, og forsøger at opnå det ved hjælp af et nært samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, beboerne og personalet i organisationen.
  • Vi vil informere hurtigt og effektivt om, hvad der sker i organisationen bl.a. om beslutninger fra diverse møder i organisationsbestyrelsen, administrationen og afdelingerne bl.a. via hjemmesiden.

Attraktivt nybyggeri med fornuft, kontrol og fremsynethed

  • Vi bestræber os på at få mest muligt værdi af investerede midler ved at bygge gode attraktive boliger i trygge omgivelser med fokus på kvalitet hele vejen rundt.
  • Når vi bygger nyt, forsøger vi at være fremsynede med hensyn til anvendelse af byggematerialer og planlægning af grønne områder, med henblik på at holde disse så vedligeholdelsesfrie som muligt.

Værdier

I AlmenBo Aarhus har vi også tre kerneværdier, som vi stræber efter i dagligdagen:

Fællesskab: Vi vil skabe gode rammer hvor fællesskaber kan trives. Det gælder både rundt omkring på kontorerne og i beboerdemokratiet.

Service: Vi er åbne og imødekommende i mødet med andre. Vi stræber efter at yde god service hver dag, og møde beboere, kolleger, samarbejdspartnere og andre med åbenhed og smil.

Grøn: Vi tænker grønt og har fokus på bæredygtige løsninger. Det gælder både når det kommer til vores fremtidige byggerier og renovering af eksisterende byggeri, men også i dagligdagen hvor vi bl.a. arbejder på at blive mere digitale.