Bytte bolig:

Som lejer af en almen bolig har du ret til at bytte din bolig med en anden, der også bor til leje. Det gælder, både hvis du ønsker at bytte med en lejer fra AlmenBo Aarhus eller en anden almen boligorganisation. Du kan endvidere bytte med en lejer i en privat udlejningsejendom.

  • Du skal have boet i boligen i tre år
  • Antallet af personer, der skal bebo lejligheden fremover må ikke overstige 1 person pr. beboelsesrum
  • AlmenBo Aarhus skal godkende bytteaftalen.

Du skal selv finde den/de personer du vil bytte bolig med. Husk, at bytningen også skal godkendes af den boligorganisation/udlejer, der ejer modpartens bolig.

Vi gør opmærksom på, at en bytning betragtes som en almindelig fraflytning, hvor boligen skal istandsættes efter gældende regler. Dette betyder også, at boligorganisationen, såfremt der er A-ordning, skal have 14 dage til istandsættelse, hvor ingen af parterne kan bo i boligen. I enkelte afdelinger skal boligorganisationen endda bruge 1 måned til istandsættelse, hvor ingen kan bebo boligen.

OBS!

Du kan kun bytte en ungdomsbolig eller seniorbolig med nogen, der er berettiget til en sådan bolig.

Det er IKKE tilladt, at bytte bolig, før man har boligorganisationens skriftlige tilladelse.