Afdelingsmøde

Før afdelingsmødet:

Dato samt sted for mødets afholdelse aftales med administrationen i forhold til om der ønskes hjælp til mødet i forbindelse med gennemgang af budget og regnskab.

Besked til sekretariatet, hvis der ønskes noget specielt på dagsordenen – f.eks, hvem der er på valg eller lign. – 1. indkaldelse udsendes ca. 4 uger før mødet og revideret indkaldelse med bilag udsendes 1 uge før mødet.

Fakta-ark sendes pr. mail til afdelingsformænd til brug for notering af bestyrelsesmedlemmers navn, adr., mail, tlf. samt om år for valg og om de er valgt for 1 eller 2 år samt notering af om forslag er blevet vedtaget eller ej?

Indsendelse af evt. modtagne forslag fra afdelingens beboere til administrationen, så disse kan komme med på den reviderede indkaldelse – vær opmærksom på at frist for indsendelse af forslag til afdelingsmødet er 14 dage før mødet.

Bestilling af beboerlister samt stemmesedler ved administrationen, hvis dette bruges i afdelingen.

Hvis der er tilmelding til mødet samles disse og evt. forplejning (mad og drikkevarer) bestilles/indkøbes.

Mødelokalet gøres klar – bordopstilling, opdækning, kaffebrygning mv.

Under afdelingsmødet:

(Se forretningsorden, som udsendes sammen med revideret dagsorden).

Efter afdelingsmødet:

Fakta-arket indsendes snarest muligt efter afdelingsmødet til sekretariatet til brug for ajourføring af diverse lister, hjemmeside mv. Konstituerer afdelingsbestyrelsen sig selv noteres det blot på fakta-arket, at konstituering følger snarest, hvis dette ikke allerede er foretaget. Referat fra afdelingsmødet skrives og indsendes ligeledes hurtigst efter mødet til sekretariatet og bliver herefter husstandsomdelt i afdelingen og offentliggjort på hjemmesiden.