Fremleje:

Du har, som lejer af et beboelseslejemål, ret til at fremleje din bolig helt eller delvis. Fuld fremleje kan du gøre i op til 2 år og skal flytte midlertidigt på grund af 1) sygdom, 2) studie 3) forretningsrejse eller 4) midlertidig ansættelse. Delvis fremleje kan du ansøge om, hvis du ønsker at udleje et værelse til en anden person.

Retten til fremleje af almene beboelseslejemål gælder, selv om den man fremlejer til, ikke opfylder de almindelige krav til husstandens størrelse og sammensætning. For bofællesskaber, ungdomsboliger og ældreboliger gælder særlige regler.

Bemærk:

Du skal selv finde den/de personer der skal ”låne” boligen, og AlmenBo Aarhus opfordrer til, at du fremlejer til personer du kender og stoler på, da det stadig er dig der er ansvarlig for boligen, herunder:

  • At huslejen bliver betalt
  • At husordenen bliver overholdt
  • At boligen ikke misligholdes

Husk også:

Ved fremleje må du ikke kræve højere husleje end den, du selv betaler. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, og højest 1 person pr. beboelsesrum.

Ved delvis fremleje må du udleje højest halvdelen af din bolig. Dvs en 3 værelses bolig, må du udleje 1 værelse.

Fremlejeren kan ikke overtage boligen, hvis du opsiger din lejekontrakt.

Hvis, du vil fremleje en ungdomsbolig, kan din boligorganisation kræve dokumentation for, at fremlejetageren er studerende.