Råderet:

Boligindretning optager mange beboere og i 2005 fik lejere i almene boliger ret til at udføre alle former for forbedringer inde i boligen og desuden få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Hensigten med loven er at give almene beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov.

Forbedringer inde i boligen gælder f.eks. indretninger af køkken, bad, entré og værelser.

Men lejerne kan også på et afdelingsmøde beslutte, at der skal gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder uden for selve boligen.

Råderetten er derfor et vigtigt værktøj, der giver den enkelte lejer mulighed for at ændre på sin bolig.

Om det er små justeringer eller store ændringer der skal til for at gøre boligen ideel for beboeren, er op til den enkelte.

Princippet i råderetten er, at den enkelte beboer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for at arbejdet bliver udført og finansieret.

HUSK – at der skal indsendes skriftlig ansøgning til post@almenbo-aarhus.dk (Att. Driftafd) og du skal have en skriftlig godkendelse inden arbejdet udføres.

Se detaljer i: Råderet