[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mange stiller sig spørsmålet, hvad sker med med vores bolig hvis én af os dør eller hvis vi skal skilles? Der er mange senarier og nedenfor kan du se hvordan reglerne er i de enkelte situationer.

Ordforklaring:

“Lejeren” er i nedenstående eksempler den, som har underskrevet lejekontrakten.

“Fælles husstand i mindst 2 år” – betyder at adressen har været tilmeldt folkeregistret i denne periode.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvis ens ægtefælle dør, og det er ham/hende, der står som lejer af lejemålet?

Ægtefællen har ret til at fortsætte lejeforholdet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvis ens partner/samlever dør, og det er ham/hende, der står som lejer af lejemålet?

Hvis lejeren dør uden at efterlade sig en ægtefælle, har en person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren ret til at fortsætte lejeforholdet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvis ens ægtefælle står som lejer, og den pågældende kommer på plejehjem?

Hvis lejeren flytter på plejehjem, i ældrebolig eller beskyttet bolig, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvis det er ens partner/samlever, der står som lejer af, og pågældende kommer på plejehjem?

Hvis lejeren flytter på plejehjem, i ældrebolig eller beskyttet bolig, har en person, der har haft fælles husstand med lejeren i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet, ret til at fortsætte lejeforholdet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvad sker der med lejemålet ved separation eller skilsmisse?

I tilfælde af separation eller skilsmisse kan parterne selv aftale, hvem der skal fortsætte lejeforholdet. Dette gælder uanset, om det kun er den ene part, der står som lejer. Hvis parterne ikke kan blive enige, afgøres det ved bevillingen eller dommen, hvilken af ægtefællerne der har ret til at fortsætte lejeforholdet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvad sker der med lejemålet, hvis lejeren forlader sin ægtefælle?

Hvis lejeren har forladt sin ægtefælle, har denne ret til at fortsætte lejeforholdet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kan en ugift samlevende kræve at fortsætte lejemålet, hvis samlivet ophører?

Hvis parterne har haft har haft fælles husstand i mindst 2 år, kan de aftale, hvem af dem der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet i boligen.
Kan parterne ikke blive enige om en aftale, kan der, når særlige grunde, herunder navnlig hensynet til parternes mindreårige børn, taler derfor, ved dom træffes bestemmelse om, hvem af parterne der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Har man nogen mulighed for at få en anden lejlighed i AlmenBo Aarhus, hvis man bliver tvunget til at flytte på grund af skilsmisse eller brudt parforhold i øvrigt?

AlmenBo Aarhus har besluttet, at boligsøgende, der flytter, fordi de bliver skilt eller separeret, eller fordi deres parforhold går i stykker, skal have fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen i op til et år efter fraflytningen.
Det er en forudsætning, at der er børn i parforholdet, og at den boligsøgendes barn under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af boligorganisationens afdelinger.

I parforhold uden børn har den person, som bliver tvunget til at flytte, fordi parforholdet går i stykker, ikke mulighed for at få fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]