Studietjek:

For at kunne bo i en ungdomsbolig hos AlmenBo Aarhus, skal du være under uddannelse eller være “Ung med andet særligt behov”.

I henhold til ”Bekendtgørelsen om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger”, §3 nr. 370 af 19. juni 1998, er AlmenBo Aarhus forpligtet til at udføre studietjek mindst én gang årligt.

Derfor skriver AlmenBo Aarhus mindst én gang årligt til alle beboere i ungdomsboligerne og beder dem om at dokumentere studieaktivitet.

Hvis du fortsat følger det sædvanlige uddannelsesforløb, skal du blot udfylde, underskrive og indsende den fremsendte “Tro & love erklæring”.

Du må gerne maile den til post@almenbo-aarhus.dk

Har du skiftet uddannelse skal du indsende ny dokumentation fra den nye skole sammen med “Tro & love erklæringen”.

Har du fået din ungdomsbolig tildelt under særlige vilkår gennem en kommune, skal din sagsbehandler bekræfte, at du er berettiget til en ungdomsbolig uden at være under uddannelse.

Du skal selv kontakte din sagsbehandler.

Bekræftelsen sendes til post@almenbo-aarhus.dk