Familieboliger og seniorboliger

AlmenBo Aarhus er en del af et samarbejde om fælles opnotering med alle boligorganisationer i Aarhus, under det fælles navn AARHUSbolig. Du får ved opnoteringen adgang til at søge blandt mere end 45.000 boliger i og omkring Aarhus Kommune.

Som opnoteret kan du til enhver tid komme på den aktive venteliste til én eller flere boliger. Din placering på ventelisten bestemmes af, hvornår du er blevet opnoteret i din boligorganisation.

AARHUSbolig er et internet-baseret system. Det betyder, at du på ethvert tidspunkt af døgnet kan ændre i din ansøgning om en ledig bolig, og du kan altid se, hvilken placering du har på ventelisten til en bestemt bolig.

For at beholde pladsen på ventelisten skal der årligt betales et gebyr på p.t. kr. 100,-. Girokort tilsendes din sidst kendte adresse. Betales gebyret ikke rettidigt, slettes du på ventelisten.

Adresseændringer skal altid oplyses boligorganisationen.

Ledige lejligheder tildeles efter de i boliglovene til enhver tid gældende regler, samt under hensyntagen til opnoteringstidspunktet.

Som beboer i AlmenBo Aarhus er det vigtigt, at det er noteret på dit brugernr. i AARHUSbolig, da det giver store fordele, hvis du søger anden bolig under AlmenBo Aarhus. Så kontakt kontoret og få din beboerfortrinsret på din ansøgning.

Enkelte afdelinger har fortrinsret til ansøgere med fast job og studerende. Mere info herom ses på hjemmesiden: www.aarhusbolig.dk/fortrinsret/

Yderligere information kan findes på:
www.aarhusbolig.dk eller ved personlig henvendelse i en af boligorganisationerne i Aarhus.

Ungdomsboliger

AlmenBo Aarhus er sammen med de øvrige boligforeninger i Aarhus med i samarbejdet mellem Kollegiekontoret i Aarhus og hovedparten af byens selvejende kollegier, som i daglig tale kaldes UngdomsboligAarhus. Samarbejdet er grunden til, at du kan søge de forskellige boliger ét sted, nemlig på hjemmesiden www.ungdomsboligaarhus.dk

Det er Kollegiekontoret, der står for fordelingen af alle boligerne i samarbejdet. Når du er flyttet ind i en bolig, er det reglerne for den pågældende boligforening som gælder. Samarbejdet i UngdomsboligAarhus gælder altså kun ansøgningsprocessen.

UngdomsboligAarhus kan kontaktes på:

Hack Kampmanns Plads 1-3, 1.th
8000 Aarhus C.
Telefon: 86 13 21 66
E-mail: info@ungdomsboligaarhus.dk

Værelser

AlmenBo Aarhus har nogle få værelser i Kirkedammen i Århus C, som vi selv lejer ud.

For at komme i betragtning til disse værelser sendes en ansøgning til: kundeservice@almenbo-aarhus.dk indeholdende navn, adresse og tlf.nr. hvorefter vi notere dig på ventelisten og kontakter dig når vi har et ledigt værelse.

Garage