Dag: juni 29, 2021

Nyhedsbrev Juli 2021

Repræsentant-skabsmøde Grundet øgede forsamlings-muligheder er det årlige repræsentantskabsmøde først blevet afholdt den 17. juni. På valg til organisations-bestyrelsen var Kim Ribergaard, Alex Schmidt Jensen og Christina Søby, alle tre blev genvalgt for en ny toårig periode. Gitte Bülow Light og Tora Kertens blev valgt som henholdsvis 1. og 2.suppleant for et år. Nye ungdomsboliger til

Læs mere