Afdeling 2

Vestre Ringgade 228 – 236, 8000 Aarhus C.

Afdelingen består af 65 boliger, heraf 5 ungdomsboliger.

Er opført i 1951 som et gennemmuret rødstensbyggeri. Afdelingen er beliggende ved hjørnet af Vestre Ringgade / Langelandsgade, lige overfor universitetet.

Lejlighederne fordeler sig med:
– 5 stk. 1 rums a 35,4 m²
– 17 stk. 2 rums a 35,0 – 69,4 m²
– 28 stk. 3 rums a 78,0 – 84,4 m²
– 15 stk. 4 rums a 102,4 – 110,4 m²

Tilladelse til husdyr: Nej. Det er dog tilladt at have max 2 kaniner.
Hvidevarer: Ungdomsboliger har trinettekøkken med køleskab. Øvrige boliger har komfur og emhætte.

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Paludan Müllers Vej 89, gavl, 8210 Århus V
Telefon: 86 16 62 12
E-mail: midt@almenbo-aarhus.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 08.00 – 10.00
Personlig henvendelse: Alle hverdage kl. 09.00 – 10.00

Er husdyr tilladt?
Nej. Det er dog tilladt at have max 2 kaniner.

Adgang til vaskeriet
Med vaskebrik – 3 stk. til hver lejlighed. Brug brikken som nøgle.

Reservering af vasketid
Gennem betalingssystem i vaskeriet. Reservation kan også ske over internettet.

Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 15 min. være muligt at benytte maskinerne.

Afregning
Opkrævning af forbrug via kommende måneds husleje.

Det er muligt via betalingssystemet, at få oplyst hvor mange penge du har vasket for siden sidste aflæsning.

Bortkomst af vaskekort /ekstrabestilling
Hvis du mister en brik, bestilles ny/spærres den gamle ved ejendomsfunktionæren – ny brik koster kr. 200,-.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Regler for brug af vaskeri

Tørretumbler
Tumbleren overfor storvasken er til dem, der benytter storvask i pågældende tidsrum og må kun benyttes til kl. 20.30.

Klatvask
Må benyttes i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 20.00. Der må kun vaskes en maskinfuld, hvis andre venter.

Det er ikke nok at stille sit vasketøj parat og på den måde danne kø – du skal danne kø fysisk.

Klatvask må ikke benyttes i forbindelse med storvask.

Tørretumbler i klatvask må frit benyttes, men vær venligst opmærksom på, om der er nogen der skal til at benytte den direkte efter de har vasket.

Strygerullen
Må benyttes i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 20.00.

Strygerullen må ikke forlades, når der er tændt for den, da det har vist sig, at der kan gå ild i strygestykket.

Tørrerum
Der findes 2 tørrerum, og de kan benyttes efter behov. Nøgle til tørrerummene kan købes ved ejendomsfunktionæren for kr. 175,-

De skal dog tømmes efter senest et døgn.

Af hensyn til de der skal bruge vaskerummene, må der ikke henstilles/henstå vasketøj – rent som snavset.

Ligesom der ikke må efterlades færdigt tøj i maskinerne.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
YouSee

Afregning
Grundpakken betales via huslejen.

For at kunne modtage kanaler/større pakker skal du selv tilmelde dig hos:

YouSee
Sletvej 30
8310 Tranbjerg J
Tlf. 80 80 40 40

Der er meget få parkeringspladser i afdelingen. Der kan i stedet parkeres på Gustav Wieds Vej med beboerlicens.

Beboerlicensen kan købes hos Aarhus Kommune for 500 kr. pr. år.

Køb beboerlicens HER.

I kælderen ved nr. 232 finder du beboerlokalet, som du kan leje for kr. 300,00 ved at rette henvendelse til :

Tina Foss Mikkelsen, Vestre Ringgade 228, 2. th.

Mobil: 61 83 20 05

Beboerlokalet kan lånes GRATIS i forbindelse med fællesaktiviteter for beboerne.

Haveanlægget
På bagsiden af ejendommen mod syd finder I afdelingens grønne område. Der er indrettet med diverse rekreative faciliteter.

Legepladsen
Afdelingen er begunstiget med en mindre legeplads, fortrinsvis for de mindre børn. Legepladsen har tillige et par bænke, så man som forældre kan hvile benene, mens børnene leger.

Hyggerum
Mellem tørrestativerne og græsplænen er der indrettet 2 ”hyggerum” med bord og bænkesæt samt udendørs grill, som frit kan benyttes.

Tørreareal
Der er opsat tørrestativer og tørresnore til tøjtørring og tæppebankning til fri afbenyttelse.
Kommer du ud for, at en af snorene springer, kan du ved henvendelse til ejendomsfunktionæren få opsat en ny.

Petanque
I det ene hjørne af græsplænen er der etableret en petanquebane til fri afbenyttelse. Kugler m.m. kan udleveres ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

Udlån af spil og legesager
Diverse spil f.eks. kongespil, rundbold mv. til udendørs brug kan lånes ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

Afdelingen har B-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden. Udgifterne hertil kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til hver måned, mens du bor der.

Læs mere om brug af vedligeholdelseskontoen her

Der er ingen istandsættelsesperiode i forbindelse med fraflytning, hvilket betyder at lejligheden ikke fremtræder nyistandsat ved indflytning. Vedligeholdelseskontoen lukkes ved opsigelse.

Læs mere om B-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med B-ordning samt ungdomsboliger

Ud over vaskerummene forefindes følgende rum:

Cykelrum:
Der er 4 cykelrum i kælderen, ca. 1 ud for hver opgang. Der må IKKE opbevares benzindrevne køretøjer i cykelrummene.

Barnevognsrum:
Barnevognsrum forefindes i kældernedgangen ved nr. 230 samt ved nr. 232. Nøgle kan afhentes hos gårdmanden mod betaling af depositum på kr. 200,00.

Værksted:
Værkstedet er etableret med indgang i endevæggen helt til højre i kælderen ved nr. 228. Nøgle kan afhentes hos gårdmanden mod betaling af depositum på kr. 200,00.

Ovennævnte rum er alle aflåst i det daglige.

Fælles toilet:
Fælles toilet er placeret ved selskabslokalet.

Cykelværksted:
Cykelværkstedet er i kælderen ved nr. 236.

Budnøgler:
Hvis man har behov for en ”budnøgle” til hoveddøren kan denne skaffes ved henvendelse hos gårdmanden mod betaling af depositum på kr. 100,00.
(JP og Århus Stiftstidende har allerede en ”budnøgle”).

Skraldeposer til husholdningsaffald kan afhentes ved ejendomsfunktionæren i kontortiden.

Udenfor kontortid skriv til midt@almenbo-aarhus.dk og ejendomsfunktionæren lægger poser i din postkasse.

Affalds-ø
Befinder sig mellem nr. 226 og nr. 228. Her kan du aflevere batterier, elektronik mm. i de opstillede tønder og bure. Du kan også komme af med større ting som møbler, hårde hvidevarer og lignende. Vær opmærksom på at storskrald, som afleveres i sække SKAL være i KLARE SÆKKE.

Pap og andet små brandbart skal i blå container.

Adgang til containere med indgangsnøgle.

Ved større ting som ikke anses som storskrald, kontakt da ejendomsfunktionæren inden.

Trappevask
Afdelingen sørger for trappernes og indgangspartiernes renholdelse.
Det påhviler altid lejerne at renholde dørmåtterne.

Udlån af lokale til opbevaring af indbo mv. ved gulvafslibning med mere.
Der udlånes ved indflytning mv. et lokale i kælderen, hvor møbler mv. kan opbevares, når der f.eks. skal slibes gulve.

Henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.