Afdeling 51

Åbenrågade 1-19, tagboliger – seniorboliger

Afdelingen består af 17 topmoderne 2-3 værelses tagboliger, som varierer i størrelse fra 76,25 m2 til 90 m2.

Åbenrågade er en af de første af boligorganisationens afdelinger, der opføres som et lavenergi klasse 2 byggeri.

Dvs. at der er lagt stor vægt på et sundt indeklima, lave driftsomkostinger og et lavt CO2 forbrug. Afdelingen er beliggende i det attraktive Langenæskvarter nær ved Harald Jensens Plads.

Tilladelse til husdyr: Nej

Hvidevarer: Kogeplader, emhætte og ovn

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Kirkedammen 41, kld.
8000 Aarhus C

Telefon: 86 14 65 38
E-mail: langenaes@almenbo-aarhus.dk

Kontortid i Åbenrågade: Tirsdag kl. 09.00-09.30
Kontortid i Kirkedammen 41, kld: Mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00-09.30

Er husdyr tilladt?
Nej.

Afdelingens vaskeri findes i porten mellem nr. 9 og nr. 11. Det er et betalingsvaskeri.

Se betjeningsvejledning, reservering af vasketid m.v. her.

Ordensreglement er opslået i vaskeriet.

Adgang til vaskeriet
Med vaskebrik.

Reservation af vasketid
Se betjeningsvejledning, reservering af vasketid m.v. her.

Afregning
Opkrævning af forbrug opkræves via kommende måneds husleje.

Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet, at få oplyst hvor mange penge du har vasket for siden sidste aflæsning.

Bortkomst af vaskebrik /ekstrabestilling
Har du mistet din brik, så kontakt ejendomsfunktionæren, for at få det spærret. Ny/ekstra brik kan bestilles via ejendomsfunktionæren. Afregning sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Parkeringspladserne i området tilhører Aarhus Kommune. For at parkere der, skal du have en beboerlicens, som kan bestilles på Aarhus Kommunes hjemmeside via linket nedenfor:

Bestil beboerlicens her

Beboerlokalerne findes i porten mellem nr. 9 og nr. 11 og kan udlejes mod et af afdelingsbestyrelsen fastsat beløb.

Udlejningen foretages ved henvendelse til: Tove Thomsen ”telefon tid mandag til fredag mellem

9:00 og 11:00” på tlf. 21496926.

Der forefindes service til 24 personer. Lokalerne kan kun lånes af afdelingens beboere til beboernes egne mærkedage. Kan på opfordring fra afdelingens beboere benyttes til fællesarrangementer hvor alle afdelingens beboere har adgang.

Lokalerne kan også benyttes til overnatning.

Udlån af borde af stole – kontakt afdelingsbestyrelsen.

Ordensreglementet for udlejningen er opslået i lokalerne eller kan læses her.

Hobbyaktiviteter

I afdelingen er der forskellige hobbyaktiviteter:

  • Der er dartklub hvor man mødes en gang om ugen i vinterhalvåret.
  • Der er beboerklub, hvor man også mødes en gang om ugen i vinterhalvåret til kortspil og hyggeligt samvær.
  • Der afholdes også bankospil og suppedag

Aktiviteterne foregår i beboerlokalerne.

Hobbyværksted

Hobbyværkstedet findes i kælderen i nr. 1. Værkstedet er forsynet med filebænk, høvlebænk og cykelophæng og kan frit benyttes.

Lejlighedsnøglerne passer til værkstedet.

Det ophængte ordensreglement skal overholdes.

(Genbrugs)bibliotek

Der er oprettet et (genbrugs)bibliotek i den bagerste del af hobbyrummet.

Det fungerer på den måde, at har du en eller flere bøger du vil af med, men synes de måske kunne læses af andre, sætter du dem i reolen i biblioteket.

Alle er velkommen til at låne bøger.

Det er beboerne selv, der holder orden og rydder op i biblioteket.

Alle er velkomne til at hejse flaget på mærkedage. Flaget kan findes i vaskeriet.

Ønsker du at benytte motionsrum ”kælderen Åbenrågade 1” kontakt:

Torben Nøbbe, tlf. 23 64 04 97

Regler for motionsrummet

Biblioteket/værkstedet kan frit benyttes af alle i afdeling 10 / 51. Husk at rydde op efter brug.

Større effekter (kasserede møbler og lignende) i storskraldsskuret i haven. Her afleveres også miljøfarligt affald.

Husk at pakke affald ind i gennemsigtige sække.

Der må ikke henstilles effekter udenfor skaktrummet.

Dagrenovation afleveres i affaldsskakt i opgangene.

Afdelingen har B-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden. Udgifterne hertil kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til hver måned, mens du bor der.

Læs mere om brug af vedligeholdelseskontoen her

Der er ingen istandsættelsesperiode i forbindelse med fraflytning, hvilket betyder at lejligheden ikke fremtræder nyistandsat ved indflytning. Vedligeholdelseskontoen lukkes ved opsigelse.

Læs mere om B-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med B-ordning samt ungdomsboliger

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Kommunen har oprettet en hjemmeside hvor der orienteres om nyt vedrørende skolebyggeriet i Langenæsparken.

Læs mere ved at klikke på nedestående link:

http://www.aarhus.dk/langenæsbyggeriet

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.