Afdeling 26

Skelagervej 120-164, 8200 Aarhus N.

Afdelingen består af 94 boliger, heraf 19 ungdomsboliger.

Byggeriet er et tæt/lavt rækkehusbyggeri, og opført i 1984-85 i røde mursten.

Boligerne i stuen har adgang til lille have, og boligerne på 1. sal har altan
(ikke ungdomsboligerne).

Fra afdelingen er der via stisystem kort afstand til idrætscenter, og er beliggende få meter fra Skejby Centret.


Lejlighederne fordeler sig med:

-10 stk. 1 rums (ungdomsbolig) a 27,5 m²
-9 stk. 1 rums (ungdomsbolig) a 48,9 m²
-20 stk. 2 rums a 68,3 m²
-51 stk. 3 rums a 79,4 – 83,4 m²
-4 stk. 4 rums a 90,8 m²


Tilladelse til husdyr:
1 hund og/eller 1 kat.
Se mere under Husordensreglement.

Hvidevarer: Komfur, emhætte og køle/frys. Ungdomsbolig: Trinette (kogeplade og køleskab)

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Skelagervej 36
8200 Aarhus N

Telefon: 86 10 92 33
E-mail: nord@almenbo-aarhus.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 08.00 -10.00
Personlig henvendelse på Skelagervej nr. 36: Alle hverdage kl. 08.00 – 10.00
Personlig henvendelse på Illerupvej 42, gavl: Hver onsdag kl. 09.00 – 09.30

Er husdyr tilladt?
Ja. Det er tilladt at holde 1 hund og/eller 1 kat, dog ikke kamphunde.

Adgang til vaskeriet
Med vaskekort

Reservation af vasketid
Gennem betalingssystem i vaskeriet. Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 10 min. være muligt at benytte maskinerne.

Brug af vaskemaskinerne
For at vaskemaskinerne kan benyttes skal man indsætte sit kort i betalingssystemet og følge anvisningerne i displayet.

Sæbedosering
Der er sæbedosering på maskinerne og derfor er det IKKE tilladt at bruge egen sæbe og/eller skyllemiddel i maskinerne.

Afregning
Opkrævning af forbrug via kommende måneds husleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Du kan via betalingssytemet se, hvor mange penge du har vasket for siden sidste aflæsning.

Bortkomst af brikker / ekstrabestilling
Har du mistet din brik, så kontakt administrationen på telefon 8938 2000. Ny brik kan bestilles via administrationen. Afregning sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Afdelingen har egne parkeringspladser.

Afdelingen råder over et flot fælleshus som du kan leje til fester, arrangementer m.m.

I fælleshuset er der plads og service til 50 personer og der forefindes 2 komfurer, køleskabe og frysere samt nødvendigt køkkenudstyr og service.

Fælleshuset kan kun lejes af et bolighavende medlem i afdelingen, som skal underskrive en lejekontrakt. Herved påtager det bolighavende medlem sig ansvaret for fælleshuset og hæfter for evt. udgifter til skader på fælleshuset og dets inventar, som måtte opstå i det tidsrum man har haft råderet over det.

Pris for leje af fælleshuset for beboere i afdeling 26 (prisen kan evt. ændre sig)
Leje af fælleshuset i 24 timer kr. 500
Leje af fælleshus i 6 timer kr. 250
Depositum kr. 500

Pris for leje af fælleshuset for personer udefra – kan kun lejes via beboer i afdeling 26
(prisen kan evt. ændre sig)
Leje af fælleshuset i 24 timer kr. 1.000
Leje af fælleshus i 6 timer kr. 400
Depositum kr. 500

Nøglerne til fælleshuset udleveres ikke før leje og depositum er indbetalt.

Marianne Danaa – er ansvarshavende for udlejning af fælleshuset – kontaktes pr. mail: mdanaa1961@gmail.com

Bemærk, at der er særlige regler ved 6 timers udlejning:
6 timers leje blev indført for at man kunne lave små spontane børnearrangementer og lignende, uden at det skulle koste ret meget.

Lokalet kan ikke benyttes til erhvervsmæssige formål.

Man kan ikke reservere lokalet til 6 timers udlejning mere end 2 uger i forvejen. Bemærk, hvis du ikke afleverer lokalet rengjort trækkes du i depositum for en normal 24 timers leje af huset.

Forudbestiller du fælleshuset til et arrangement på en bestemt dato, skal der indbetales et depositum på 100 kr. ved reservationen. Afbestilling skal ske senest 1 måned før datoen, ellers mister du dit depositum.

Gratis udlån af fælleshuset:
Hvis en beboer ønsker at afholde et arrangement for beboerne i afdelingen, kan man låne fælleshuset gratis. Arrangementet skal være opslået i ophængskasserne og i vaskeriet senest 1 måned før og tilbuddet skal være åbent for alle beboere. Ved store arrangementer er det muligt, at ansøge afdelingsbestyrelsen om økonomisk støtte.

Rengøring af fælleshuset efter leje:
Fælleshuset skal afleveres i ryddelig og rengjort stand efter brug. Bag på lejekontrakten er der en oversigt over, hvordan man skal gøre det rent. Hvis fælleshuset ikke afleveres tilstrækkeligt rengjort fratrækkes depositummet kr. 150 for hver påbegyndt time der efterfølgende skal udføres rengøring i.

Petanque bane:
Afdelingen har anlagt en petanque bane på græsplænen ud imod krydset ved Randersvej/Skejbygårdsvej.

Udendørs fodboldbane med mål:
Afdelingen har anlagt en fodboldbane på græsplænen ud imod krydset Randersvej/Skejbygårdsvej.

Asfalt hockey og fodboldbane:
Afdelingen har en hockey- og fodboldbane på en del af parkeringsarealet, der er spærret af. Henvend dig til bestyrelsen for lån af hockey stave. Bemærk; det er kun tilladt at spille med lette plastikbolde på banen af hensyn til de parkerede biler. Og banen må KUN benyttes til kl. 22.00.

Fælles stor grill i gårdene:
Afdelingen har opsat bænke, borde og en stor fælles grill ved hver legeplads i gårdene. Her er der hver sommer stor aktivitet hvor beboerne griller og spiser sammen.

Vaskeplads:
Udfor det røde redskabsskur ved parkeringspladsen er der opsat en vandhane, så man kan vaske sin bil.

Slangen er låst inde i et skab og beboernes hoveddørsnøgle passer dertil.

Vaskepladsen må kun benyttes af afdeling 26’s beboere.

Aktivitetsrum i kælderen under fælleshuset:

Rummet kan lånes og nøgle udleveres ved henvendelse til Pernille Popp 134 D. Ved lån skal der underskrives en låneaftale.

I rummet forefindes:

• Bordtennisbord

• Pool-/billardbord

• Dartskive

• Pude/hopperum for mindre børn

Fælles græsslåmaskiner, hækklipper, boremaskine og trillebør:
Afdelingen råder over 2 plæneklippere og 1 trillebør, som frit kan benyttes. Redskaberne skal stilles rengjorte tilbage straks efter brug. Det er ikke tilladt at fjerne redskaberne fra afdelingens område.

Hos ejendomsfunktionæren kan man låne en hækklipper og elektrisk boremaskine mod indbetaling af depositum på kr. 100,- , der tilbageleveres når den afleveres igen.

Flagning i afdelingen:
Der er flagstang på begge legepladser i afdelingen. Afdelingen råder også over nogle fælles flag og vimpler, som kan frit benyttes af beboerne.

Flagning foregår fra solopgang dog tidligst fra kl. 8.00 til solnedgang.

Flagene skal lægges pænt sammen og afleveres igen samme sted efter brug. Hvis du observerer problemer med flagsnoren, flagene eller andet, bedes du kontakte ejendomsfunktionæren herom.

Samvær og fælles oplevelser for afdelingens beboere:
Afdelingen er så heldig, at have udlejet et stykke af sit grundareal til skilte og reklameflag for Skejbycentret. Dette medfører en ekstraordinær indtægt på godt 9.000,00 kr. om året.

Beboerne vedtog, at hovedvægten af disse aktiviteter skulle være til gavn for afdelingens børn. Derfor har afdelingen i mange år arrangeret udflugter til f.eks. Djurs Sommerland, Legoland, Tivoli, Skandinavisk dyrepark osv..

Du er velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen med forslag til udflugtsmål.

Husholdningsaffald, papir og glas
Der er etableret nedgravede containere til husholdningsaffald, papir og glas, som står centralt på p-pladsen.

Storskrald
Afdelingen har et rum til storskrald. Her kan du sætte møbler, tæpper og andre store ting. Bemærk, at alt småt affald som sække med tøj, husholdningsartikler, legetøj og lignende skal smides om i containerne til brændbart eller ikke brændbart affald.

Glas- og flaskecontainer
Heri må dulægge alt der er lavet af glas.

Container til brændbart affald
Heri må du lægge alt der egner sig til forbrænding.

Container til ikke brændbart affald
Heri må du lægge alt der ikke kan brændes.

Papcontainer
Vær venlig at tømme papkasserne for flamingo og plastikposer (det må ikke lægges i papcontaineren) inden de smides i. Papkasser foldet sammen.

Komposteringsplads til grønt affald
Der forefindes en komposteringsplads til grønt affald. Det er meget vigtigt, at man ikke smider mursten, fliser, plastikposer og lignende dette grønne affald, da det medfører, at vi ikke kan aflevere det til kompostering.

Bemærk
Det er meget dyrt at komme af med fejlsorteret affald. Noget affald koster op til 1200 kr. pr. kubikmeter at komme af med, i stedet for at være gratis, hvis det er fejlsorteret. Beboerne opfordres derfor kraftigt til at sortere affaldet korrekt. Ekstra omkostninger til affaldshåndteringen ryger direkte på huslejen.

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.