Afdeling 39

Ranunkelvej 241-323, 8471 Sabro

Afdelingen består af 50 boliger.

Der er både rækkehuse, og lejligheder i afdelingen.

Byggeriet er i 2 etager, og er opført i mursten i 1996. Lejemålene er i 1 eller flere plan afhængig af lejlighedstype.

Nogle af lejlighederne er ældreegnede. Hvert lejemål har et tremmerum.


Lejlighederne fordeler sig med:
-6 stk. 1 rums a 59 m²
-6 stk. 2 rums a 73 m²
-8 stk. 2 rums a 83 m²
-18 stk. 3 rums a 90 m²
-12 stk. 4 rums a 104 m²


Tilladelse til husdyr:
2 hunde ELLER 2 katte ELLER 1 hund OG 1 kat.
Se mere under Tillæg til ordensreglement.

Hvidevarer: Komfur, køle/frys og emhætte

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Vistoftparken 106
8471 Sabro

Telefon: 4015 7842 (besvares KUN i kontortiden)
E-mail: vest@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: Mandag + torsdag kl. 8.30 – 9.30 og tirsdag, onsdag og fredag kl. 8.30 – 9.00

Er husdyr tilladt?
Ja. 2 hunde ELLER 2 katte ELLER 1 hund OG 1 kat.

Sådan gør du, hvis du har eller ønsker at få et husdyr (hund eller kat).

Du skal henvende dig hos afdelingsformanden for at få en tilladelse.

At nedenstående regler overholdes er naturligvis en forudsætning for tilladelse til at holde husdyr.

  1. Skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen og underskrift fra beboeren på, at man er indforstået med bestemmelserne.
  2. Der skal være tegnet ansvarsforsikring på hunde, som skal forevises afdelingsformanden senest 8 dage efter anskaffelse af hunden.
  3. Hunde skal altid holdes i snor og bære halsbånd, som er forsynet med skilt der angiver ejerens navn og adresse, inden for afdelingens område, ligesom de ikke må luftes på afdelingens veje og fællesarealer. Eventuelle ”uheld” fjernes naturligvis straks af hundens ejer.
  4. Katte skal altid holdes i snor, være øremærket eller have chip. Katte skal være neutraliseret.
  5. Husdyret må ikke være til nogen gene for afdelingen og dens beboere.
  6. Klage/-r over misligholdelse af reglernes pkt. 1-4 vil medføre krav om fjernelse af pågældende husdyr, samt husdyrtilladelsens tilbagekaldelse. Tilladelsen kan i givet fald ikke generhverves.
  7. Muskel- og kamphunde er ikke tilladt iflg. gældende lovgivning.
  8. Klager og lignende rettes direkte til AlmenBo, der træffer beslutning om tilbagekaldelse af tilladelsen til husdyrhold.
  9. Husdyr må tages i pleje i 3 uger og skal meddeles til afdelingsformanden. Punkt 2 gælder også for dyr i pleje, blot skal forsikringspolice forevises straks ved starten af hundens ophold i afdelingen.
  10. Det er ikke tilladt at opstille hundehus eller indrette løbegård i de til boligen tilhørende haver.

Overtrædelse af bestemmelserne om husdyrhold er tillige omfattet af boligorganisationens generelle husordensreglement, pkt. 1 Alment.

Download blanket til ansøgning om dyrehold

Adgang til vaskeriet
For at få adgang til vaskeriet skal du bruge din hoveddørs nøgle til at få åbnet døren.

Betaling
Opkrævning via kommende måneds husleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet, at få oplyst hvor mange penge man har vasket for siden sidste aflæsning.

Fraflytning
Ved fraflytning skal vaskekortet afleveres ved syn af lejlighed, hvorefter forbruget bliver opgjort, kortet vil herefter blive om kodet til indflytter.

Bortkomst af vaskekort /ekstrabestilling
Hvis du dit kort, skal du ringe til ejendomsfunktionæren og få det spærret. Nyt/ekstra kort kan bestilles via henvendelse til ejendomsfunktionæren, afregning sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.


Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
YouSee.

Afregning
Grundpakken betales via huslejen.

For at kunne modtage kanaler/større pakker skal du selv tilmelde dig hos:

YouSee
Sletvej 30
8310 Tranbjerg J
Tlf. 80 80 40 40

Merprisen for yderligere kanaler betales direkte til YouSee.

Afdelingen har egne p-pladser.

Affald anbringes i affaldsrummet.

Afdelingen har B-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden. Udgifterne hertil kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til hver måned, mens du bor der.

Læs mere om brug af vedligeholdelseskontoen her

Der er ingen istandsættelsesperiode i forbindelse med fraflytning, hvilket betyder at lejligheden ikke fremtræder nyistandsat ved indflytning. Vedligeholdelseskontoen lukkes ved opsigelse.

Læs mere om B-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med B-ordning samt ungdomsboliger

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.