Afdelingens adresser

Langørvej 72-114B , 8381 Tilst – Seniorboliger

Afdelingen består af 31 seniorboliger i rækkehuse. Er opført i 2003, og i gule mursten.

Boligerne er placeret således, at alle haver eller altaner vender mod syd.

I afdelingens umiddelbare nærhed findes supermarked, specialbutikker, posthus, bibliotek og kirke.

Lejlighederne fordeler sig med:
16    stk. 2 rums a 66,6 m²
15    stk. 3 rums a 86,5 m²

Tilladelse til husdyr: 1 hund eller 1 kat.
Se mere under Husordensreglement.

Lejlighedstegninger

2 vær
3 vær

Driftskontor

Græsvangen 125 A
8381 Tilst

Telefon: 86 24 28 39
Fax: 86 24 28 39
E-mail: afd16@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: 8.30-9.00

Velkommen til afdeling 45

På afdelingens vegne byder vi dig og din familie velkommen her på Langørvej.

Her på hjemmesiden finder du/I nogle praktiske oplysninger om, hvad der er af muligheder i afdelingen.

Dette og meget mere kan du/I læse om her på hjemmesiden, men endnu engang VELKOMMEN.

Afdelingsbestyrelse

Afdelingsformand:

Gitte Bülow Light
Langørvej 112 A

Øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer:

Bente Jensen
Langørvej 102

Ulla Petersen
Langørvej 76

Hvis du som beboer har nogle gode forslag og idéer kan de afleveres til afdelingsbestyrelsen, som så vil behandle dem på et møde eller snarest muligt.

Afdelingsbestyrelsen håber at modtage mange gode idéer og forslag fra Jer, – for uden Jer går udviklingen i afdelingen let i stå.

Ønsker du at aflevere en klage, skal dette altid gøres skriftligt direkte til administrationen.

Praktiske Informationer

Ejendomsfunktionæren

Ejendomsfunktionærerne er beskæftiget i afdelingen på alle hverdage og kan kontaktes hvis der opstår problemer af teknisk eller anden art.

Henvendelse til ejendomsfunktionæren skal normalt ske i den daglige kontortid. Hvis dette ikke er muligt, kan der lægges besked på telefonsvaren, i postkassen eller send en email.

Se forside: Driftskontor

Vagtordning

Service uden for normal arbejdstid
Hvis der opstår nødsituationer uden for normal arbejdstid f.eks. sprængt vandrør, stoppet faldstamme o. lign., og det ikke er muligt at få fat på ejendomsfunktionæren, skal der rettes henvendelse til Falcks vagtcentral.

Falcks vagtcentral kan kontaktes på telefonnummer 70 10 00 45.

Opringning til vagtordningen bedes kun foretaget, hvis det er absolut nødvendigt, da det er forbundet med meget store omkostninger for afdelingen, at rekvirere håndværkere uden for firmaernes normale åbningstid.

Håndtering af affald

Affaldscontainere står i træskuret ved nr. 100.

Aviser, blade, pap afleveres i papcontainer.

Der er mulighed for at stille storskrald i skuret, som bliver afhentet i ulige uger torsdage.

Kabel-tv

Man kan selv vælge, hvilken udbyder man vil bruge. Der afregnes direkte med udbyderen.

Skader i boligen

Skulle du komme ud for, at der opstår skader i boligen (indbrud, vand- eller brandskade og lignende) hvor der sker beskadigelse af ejendommens bygninger (lofter, vægge, gulve eller døre), skal du omgående rette henvendelse til ejendomsfunktionæren, der sørger for reparation.

Skade på private genstande/løsøre er ikke dækket af ejendommens forsikring. Du rådes derfor til at tegne en indboforsikring.

Afdelingen har følgende forsikringer: bygnings- og brandforsikring, sanitetsforsikring samt almindelig glas indtil 3 m2.

Luft ud

Frisk luft og dermed ventilation er nødvendig for boligens, og ikke mindst beboernes sundhed.
Følg nedenstående – derved undgås mange af de ulemper og skader som manglende udluftning er årsag til:

  • Foretag udluftning af hele boligen ved gennemtræk i 5-10 minutter, minimum 3-4 gang i døgnet.
  • I boliger hvor der er klapventiler og evt. spalteventiler, skal disse altid være åbne.
  • Ved dug på den indvendige side af ruder, fjernes denne og der foretages hyppige korte udluftninger.
  • Brug f.eks. Klorin eller Rodalon for at minimere problemer med mug og skimmel i vinduer, i badeværelser og andre steder hvor det forekommer.
  • Undlad at tørre tøj i boligen.
  • Brug emhætte ved madlavning, hvis en sådan er installeret i boligen.
  • Luft ud efter bad.
  • Lad om muligt dørene stå åbne mellem de enkelte rum, så der skabes cirkulation af luften.

Følges ovenstående råd, vil man få et godt og sundt indeklima.
Det kan være en god idé, at købe et eller flere hygrometre (luftfugtighedsmålere), så man løbende kan følge behovet for evt. ekstra udluftninger.

Luftfugtigheden indendørs bør helst ikke være højere end 45% i vinterhalvåret og max. 60% i sommerhalvåret.

God fornøjelse med et sundt og godt indeklima

Bårebuket ved dødsfald i afdelingen
Det er på afdelingsmøde 5. september 2019 vedtaget, at afdelingsbestyrelsen sørger for fremsendelse af bårebuket ved dødsfald af en beboer i afdelingen.

 

Flagregler vedtaget på afdelingsmøde 5. september 2019
Det er ligeledes på afdelingsmøde 5. september 2019 vedtaget, at der fremtidig flages  ved runde og halvrunde fødselsdage, såfremt dette ønskes og datoen er oplyst til flagudvalget.

Endvidere flages der alle søndage i perioden 1. marts til 31. oktober.

Afdelingsmøder
2020

 

Afdelingsbestyrelsesmøder
2020

Referat januar

Referat februar

Referat maj

Fælleshus

Reservation af fælleshuset skal ske ved kontakt til Ulla Petersen i nr. 76, tlf.nr. 2843 9432.
– mail: ullapetersen1408@gmail.com eller ved at lægge blanket vedr. leje af fælleshuset i postkassen Langørvej 76.

Nøgleudleveringen sker efter aftale med Ulla Petersen.

Aftale om udlejning af Fælleshus eller Gæsteværelse Klik her

Blanket til brug ved leje af Fælleshus eller Gæsteværelse Klik her

Husordensreglement

Nyrevideret husordensreglement  med ændringer godkendt på afdelingsmøde 6. september 2018

  •    Ændring til pkt. 2 – 3 – 8 – 11- 12 – 13 – 15 – 18 og 19 vedtaget på afdelingsmøde 6. september 2018.
  •    Omdelt af ejendomsfunktionæren 20. september 2018.

Husordensreglement 2019

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid  (Sadolin/Nordsjö)

Brug af vedligeholdelseskonto

Til boligen er der oprettet en vedligeholdelseskonto, hvor du over huslejen sparer op til den indvendige vedligeholdelse. På din huslejekvittering kan du se, hvad der står på kontoen.

Vedligeholdelseskontoen kan du bruge til den indvendige vedligeholdelse:
• Hvidtning af lofter
• Maling og tapetsering af vægge
• Maling af træværk
• Behandling af gulve

Køb af maling:
Når du vil male i din lejlighed – og betale med pengene på lejemålets vedligeholdelseskonto – kan du kontakte boligorganisationens administration og oplyse, hvor du vil handle maling. Herefter udskriver administrationen en rekvisition, som du skal aflevere i butikken, hvor du handler maling. Firmaet vil derefter sende regningen til boligorganisationen (dog max på det beløb der p.t. står på vedligeholdelseskontoen).

Bestilling af malerfirma:
Når du ønsker at få malerarbejdet udført af et malerfirma, skal du kontakte boligorganisationens administration, som udsteder en rekvisition med oplysning om hvilket beløb, der maksimalt er til rådighed på lejemålets vedligeholdelseskonto.

Når malerarbejdet er udført af et anerkendt momsregistreret malerfirma, indsendes faktura til administrationen. Firmaets CVR-nr. skal fremgå af fakturaen.

Arbejde på beløb udover det på den udstedte rekvisition, vil ikke blive honoreret.

Boligorganisationen forbeholder sig ret til eventuelt at foretage kontrol med det udførte arbejde.

Der kan f.eks. udstedes rekvisition til følgende firmaer:

Firmaer med malere, der kan udføre arbejdet: 

M.C. Malerforretning a/s
Ertebjerg 94
8381 Tilst
Tlf.: 86 16 31 11
Åbningstider for salg af maling: Hverdage kl. 7-16, lukket weekend.

MalerHuset
Blomstervej 70
8381 Tilst
Kl. 13.00 – 15.00
Tlf.: 86 16 11 33
INGEN SALG af maling

Reenberg & Søn A/S
Buen 1
8740 Brædstrup
Tlf.: 75 75 10 18
INGEN SALG af maling

Firmaer der har salg, men ingen malere der kan udføre arbejdet:

Flügger farver a/s
Malermester Jens Skov
Frydenlund Butikscenter
8210 Aarhus V
Tlf.: 86 15 42 22

Flügger farver a/s
Randersvej 138
8200 Aarhus N
Tlf.: 86 16 28 11

Optimera
Hjelmagervej 6, Løgten
8541  Skødstrup
Tlf.: 74 12 86 30

Farvetrolden/Tidens Farver
Møllevangs Allé 151
8210  Aarhus V
Tlf.: 86 10 16 11

Nordsjø Ide & Design
Viborgvej 142
8210 Aarhus V
Tlf. 86 15 80 70

Tapethuset
Funch Thomsensgade 5, Stjernepladsen
8200 Aarhus N
Tlf. 86 16 73 00

Gulvfirmaer (afslibning/lakering af gulve):

AG Gulvservice ApS
Helsingforsgade 23
8200 Århus N.
Tlf.: 86 16 36 88

Kim Gulvmand
Langelandsgade 203
8200 Århus N.
Tlf.: 86 27 81 00

AI Gulve A/S
Sindalsvej 41
8240 Risskov
Tlf.: 87 41 21 00

Fraflytningssituationen

Husordensreglement

This is custom heading element

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet denne lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Vi har samlet nogle typiske spørgsmål og svar, som vi håber kan hjælpe.

1. Skal lejligheden være ny istandsat ved fraflytningen?
Nej. Hovedreglen er, at fraflytteren ingen istandsættelsesforpligtelse har når der er tale om almindelig slid, brug og ælde. Du skal således ikke male en væg om, fordi du har efterladt en række huller efter billeder, reoler m.v.

2. Hvornår er der tale om misligholdelse eller forkert vedligeholdelse?
Der er tale om misligholdelse, når det lejede er skadet eller forringet som følge af fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Ved fejlagtig vedligeholdelse er der tale om, når der er foretaget ændringer af lejemålet, som ikke er godkendt af boligorganisationen. Det kan f.eks. være ulovlige elinstallationer eller vægge der er opsat eller fjernet uden tilladelse fra boligorganisationen.

Ved fejlagtig vedligeholdelse er der også tale om, når træværk ikke er malerbehandlet korrekt. F.eks. når der er malet ud på lofter og karme, når hele overfladen ikke er malet, eller malingen ikke dækker den gamle maling.

Et typisk eksempel på fejlagtig brug er savsmuldstapet der er revet i stykker af katten, eller dørkarme der er gnavet i stykker af hunde eller andre dyr.

Begrebet ”uforsvarlig adfærd” dækker over vidt forskellige forhold: fra egentligt hærværk til mindre uheld eller tankeløshed, der kræver genopretning ved fraflytning.

3. Rengøring
Lejemålet skal afleveres i fuldstændig rengjort stand. Det vil sige, at lejemålet skal være så godt rengjort, at det umiddelbart er brugbart for den nye lejer. Dårlig rengøring er at betragte som manglende vedligeholdelse.
Rengøringspligten gælder også for vinduer.

4. Hvad med de ting der er påført mangellisten ved indflytning?
Her er hovedreglen, at mangler der er påført mangellisten ved indflytning, hæfter man normalt ikke for ved fraflytning. Det gælder især for de ting, hvor afdelingen har vedligeholdelsespligten.

5. Hvad med gulvenes tilstand ved fraflytning?
Hovedreglen er, at gulvene skal overdrages i samme stand, som du modtog dem. Gulvene må ikke forringes i boperioden og skal derfor løbende vedligeholdes med lakering.

6. Hvad er en overtagelseserklæring, og hvad kan den bruges til?
En overtagelseserklæring er en aftale mellem fraflytter og indflytter om at overtage forskellige effekter såsom tæpper, skabe, hylder m.v.

Manglende vedligeholdelse eller misligholdelse kan ikke overdrages, da afdelingen i sidste ende har ansvaret for lejemålets vedligeholdelsestilstand.

7. Kan man bruge lejlighedens vedligeholdelseskonto, når man skal istandsætte lejligheden inden fraflytning?
Nej. Hovedreglen er, at du ikke kan disponere over lejlighedens vedligeholdelseskonto når du har opsagt dit lejemål. Grunden er, at man ønsker at nyindflytter får indflydelse på, hvilke istandsættelsesarbejder der skal foretages i lejligheden, ligesom det i sidste ende er afdelingens ansvar, at lejligheden er i forsvarlig stand.