Afdeling 25

Skelagervej 2-46, 8200 Aarhus N

Afdelingen består af 94 boliger, heraf 10 ungdomsboliger.

Byggeriet er i 2 etager, og opført i mursten i 1984.

Alle lejemål i stueetagen er handicapegnede. Hvert lejemål har eget tremmerum.

Lejlighederne fordeler sig med:
-7 stk. 1 rums a 48,9 m²
-20stk. 2 rums a 68,3 m²
-51stk. 3 rums a 79,7 m²
-6 stk. 4 rums a 90,8 m²

Tilladelse til husdyr: 1 hund eller 1 kat.

Se mere under Tillæg til ordensreglement.

Hvidevarer: Komfur, emhætte og køle/frys. Ungdomsbolig: Trinet/emhætte (kogeplade og køleskab)

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Skelagervej 36
8200 Aarhus N

Telefon: 86 10 92 33
E-mail: nord@almenbo-aarhus.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 08.00 -10.00
Personlig henvendelse på Skelagervej nr. 36: Alle hverdage kl. 08.00 – 10.00
Personlig henvendelse på Illerupvej 42, gavl: Hver onsdag kl. 09.00 – 09.30

Er husdyr tilladt?
Ja. Det er tilladt, at holde én hund eller én kat. Se mere i husordenen. Revideret oktober 2023.

Vaskehuset og dets faciliteter deles med afdeling 27, der består af ungdomsboliger.

Adgang til vaskeriet
Adgang til vaskehuset med egen husnøgle, og til vaskeportalen med nøglebrik.

Reservation af vasketid
Maskinerne reserveres:
-dels via vaskeportalen i vaskehuset ved brug af den udleverede nøglebrik,
-dels online med udleveret kode, enten via nettet, eller via appen Vision Mobile, på mobilen.

Den reserverede maskine bliver frigjort, hvis man er mere end 10 minutter forsinket. Derefter må andre bruge maskinerne.

Efter endt vask er det en rigtig god ide, at afbestille den eller de maskiner man har brugt, hvorved andre beboere kan komme til at vaske.

Rengøring
-Efterlad vaskemaskinerne rengjorte efter endt vask.
-Rens fnugfilteret i tørretumbleren.
-Efterlad vaskehuset i den stand, man selv ønsker at finde det.

Vaskehuset rengøres to gange om ugen.

Betaling
Det koster kr. 8,- pr. vask og kr. 2,- pr. 5 minutters tørretumbling.
Betalingen sker automatisk over huslejen.

Vaskehusreglement

 • Husdyr må ikke medtages i vaskehuset.
 • Farvning af tøj i vaskemaskinerne er ikke tilladt.
 • Tobaksrygning i vaskehuset er forbudt.
 • Vasketøj afhentes hurtigst muligt.
 • HUSK bøjle-BH i vaskeposer.
 • Børn under 16 år må ikke betjene maskinerne

Revideret januar 2023

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Der forefindes antennestik til TV og radio i alle lejemål.

Parabol
Hent PDF om regler for brug af parabol

Afdelingen har egne parkeringspladser.

Fælleshuset, Skelagervej 34:

Vilkår for beboere er også gældende for beboere i afd. 27, da de sammen med afd. 25 er med til at betale for driften.

For udlejning af fælleshus kontakt:
Hanne Ørsted K.
Mail: kastri@outlook.dk

Har man lejet fælleshuset fredag, lørdag eller søndag, skal nøglen hentes fredag morgen mellem 8.00 og 10.00 på ejendomsfunktionærernes kontor, Skelagervej 36

OBS: Selvom nøglen udleveres fredag morgen, må huset først benyttes fra den dag, der fremgår af lejekontrakten!

Øvrige dage afhentes nøglen om morgenen mellem 8.00 og 10.00 på udlejningsdagen.

Nøglen afleveres i ejendomsfunktionærernes postkasse efter endt udlejning, ifølge lejekontrakten.

Bestyrelsen vil efterfølgende kontrollere huset.

Ved mangelfuld rengøring
Ved mangelfuld rengøring, bliver der sat et rengøringsfirma på, som lejeren får en regning på. Det vil sige, at det trækkes via husleje eller depositum.

Antal gæster i fælleshuset
I fælleshuset må der max. være 50 personer.

Inventar i fælleshuset
Der er borde og stole til 50 personer. Herudover er der 3 Trip-Trap stole med bøjle og strop.

Køkkenet indeholder bestik og service til 50 personer, diverse køkkenudstyr, kaffemaskine, elkedel, 2 komfurer, 1 køleskab, 1 køle/fryseskab samt opvaskemaskine.

I salen er der en Soundboks til Bluetooth (der er ikke Wifi!)

Efter brug afleveres huset opryddet og rengjort.
I fælleshuset er der støvsuger, gulvmopper inkl. klude samt særligt rengøringsmiddel, der skal benyttes til gulvet.

Yderligere rengøringsartikler, toiletpapir, sæbe med mere, skal medbringes af lejer.

Leje af fælleshuset
Lejemålet går fra kl. 10.00 den ene dag til kl. 17.00 den efterfølgende dag.

For beboere er det muligt – mandag til torsdag – at leje fælleshuset i ½ døgn (ved fx børnefødselsdag kl. 8.00 – 20.00).

Betaling for beboere:
300 kr. for et døgn
200 kr. for ½ døgn (mandag til torsdag)

Betaling for ikke herboende:
1.500 kr. for et døgn + 3.000 kr. i depositum.

Gratis ved arrangementer, der henvender sig til alle beboerne i afdelingen.

Afregning
For beboere afregnes lejen over huslejen.
Ikke herboende afregner med AlmenBo administrationen.

Udgifter som følge af eventuelle skader eller mangel på rengøring vil blive trukket over huslejen for beboere og trukket fra depositummet for ikke herboende.

Afleveres nøglen for sent, afkræves der et gebyr på kr. 200. Beløbet opkræves enten over huslejen eller trækkes fra depositum.

Ved brug af huset i øvrigt

 • Efter midnat skal døre og vinduer være lukkede, når der spilles musik.
 • Støjende adfærd udenfor fælleshuset efter midnat er forbudt.
 • Meddel ved aflevering af nøglen om der er service eller lignende, der er gået itu.
 • Ved lån af fælleshuset til arrangementer i afdelingen er arrangørerne ansvarlige for rengøringen.

Overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse fra fremtidig leje af fælleshuset.

Revideret april 2024

Legepladser m.m.
Den store legeplads er renoveret i 2013 og efterses en gang årligt.

I 2021 startede renovering af den lille legeplads, med henblik på videreudvikling.

Finder man fejl og mangler ved legepladserne, meddeles dette til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionærerne.

På det grønne område ud mod Skejbygårdsvej/Skelagervej er der en boldbane og en bålplads.

Brug af bålpladsen
Brug er på eget ansvar.
Medbring selv brænde og hav en stor spand med vand til stede ved bålet, så længe der er ild og gløder i det. Bålet må ikke forlades, før det er helt slukket.

Nærhaver
På en del af arealet ud mod Skejbygårdsvej er det muligt at få en nærhave ved henvendelse til bestyrelsen.

Nærhaverne er primært tiltænkt 1. sals beboere.

Ved ophør af brug af nærhaven, skal den reetableres med græs.

Revideret januar 2023

Vi har forskellige beboeraktiviteter, f.eks. Beboerkaffe, Fællesspisning og diverse udflugter.
Bestyrelsen bestræber sig på at styrke fælleskabet i afdelingen.

Herudover er alle initiativer fra beboerne meget velkomne.

Revideret januar 2023

Under fælleshuset og vaskehuset har vi en stor kælder med 2 rum på hver ca. 100 m2. Kælderen skal anvendes som sikrings-/beskyttelsesrum.

Trækvogn
Afdelingen har en trækvogn, der kan bruges ved flytning eller transport af møbler og lignende. Trækvognen står i cykelskur nr. 5. Der låses op med egen husnøgle.

Boremaskine
Boremaskine med slagbor kan lånes hos ejendomsfunktionæren.

Flag
Afdelingen har et flag, som kan lånes, når man har lyst til at flage.
Henvendelse: se opgavefordeling i vaskehuset.

Det anbefales, at der rettes henvendelse vedr. lån af flag, senest dagen før flaget skal bruges.

Inventar o.a.
Sammenklappelige borde og stole kan lånes. Se opslag i vaskehuset.

Revideret januar 2023

Betonvægge:
Man må bruge el-boremaskine.
Den kan lånes hos ejendomsfunktionæren.

Letbetonvægge:
Det anbefales at bruge rawlplugs, når der skal hænge tunge ting op.

Flisevægge:
Der må KUN bores i fugerne. Der bores med 5 mm murbor, og der bruges rawlplugs.

Gipsvægge og lofter:
Det er bedst, at der bores ind i det bagved liggende skelet, ellers skal der bruges specielle dubler til gips.

Revideret januar 2023

Nøglen til hoveddøren passer til postkassen. På postkassen skal der være et tydeligt navneskilt samt husnummer.

Generelt
I afdelingen er der
– en affaldsø, med nedgravede containere
-samt en affaldsplads med beholdere til yderligere affaldssortering og plads til storskrald.

Er man i tvivl om, hvor affaldet skal hen, kontaktes ejendomsfunktionærerne

Affaldsøen
Affaldsøen består af nedgravede containere:

 • Affald:
  Restaffald f.eks.:

  Mælkekartoner
  Madaffald
  Hygiejneaffald
  Tuber
  Chipsposer
  Kaffeposer
  Pizzabakker
  Husholdningsfilm

 • Papir, Pap
  Papir, småt pap,
  rent og tørt

  Aviser
  Ugeblade
  Reklamer
  Magasiner
  Bøger
  Papæsker
  Æggebakker
  Paprør
  Papbakker
  Papstykker

 • Glas, Plast, Metal
  Glas, Hård Plast, Metal
  Tømt og skrabet

  Glasflasker
  Syltetøjsglas
  Konservesglas
  Drikkeglas

  Plastflasker
  Plastbøtter
  Plastlåg
  Plastbakker

  Drikkedåser
  Konservesdåser
  Metallåg
  Foliebakker
  Sølvpapir

 • Batterier
  (Del af glas, plast og metal containeren, de små huller)

  Husholdningsbatterier
  Knapcelle batterier
  Genopladelige batterier
  Batterier fra legetøj
  Batterier fra høreapparater

Affaldspladsen

Det store rum til venstre er til-:

 • Haveaffald
  Haveaffald,
  Komposterbart havemateriale.
  Ingen plastikposer

Det store rum til højre rummer forskellige beholdere til sortering samt plads til Storskrald:

 • Pap
  eks.
  Pap
  Bøljepap
  Karton
  Papkasser, Sammenklappet
  Æsker
  Rent afdækningspap

 • Elektronik
  eks.
  Telefoner
  Fladskærme
  Lyskæder
  Ledninger
  Mikrobølgeovne
  Computere
  Printere

 • Jern og Metal
  eks.
  Møbler af metal
  Barne- og klapvogne
  Haveredskaber
  Grill og gryder
  Radiatorer og rør
  Bil- og motordele
  (tømt for olie og benzin)

 • Deponi
  eks.
  Keramik og porcelæn
  Spejle
  Badebassiner
  Gummistøvler
  Ildfaste glasfade
  Vinylgulve
  Kakkelborde

 • Farligt affald
  ikke spraydåser
  eks.
  Maling
  Lak
  Lim
  Spartel- og fugemasse

 • El-sparepærer
  Ikke lysstofrør, skal afleveres på
  ejendomsfunktionærernes kontor

  El-sparepærer
  LED-pærer

 • Spraydåser
  Alle dåser under tryk

 • Husholdningskemikalier
  Alle husholdningskemikalier

 • Storskrald
  Alt der ikke kan sorteres

Revideret januar 2023

Afdelingen har B-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden. Udgifterne hertil kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til hver måned, mens du bor der.

Læs mere om brug af vedligeholdelseskontoen her

Der er ingen istandsættelsesperiode i forbindelse med fraflytning, hvilket betyder at lejligheden ikke fremtræder nyistandsat ved indflytning. Vedligeholdelseskontoen lukkes ved opsigelse.

Læs mere om B-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med B-ordning samt ungdomsboliger

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.