Afdeling 25

Skelagervej 2-46, 8200 Aarhus N

Afdelingen består af 94 boliger, heraf 10 ungdomsboliger.

Byggeriet er i 2 etager, og opført i mursten i 1984.

Alle lejemål i stueetagen er handicapegnede. Hvert lejemål har eget tremmerum.

Lejlighederne fordeler sig med:
-7 stk. 1 rums a 48,9 m²
-20stk. 2 rums a 68,3 m²
-51stk. 3 rums a 79,7 m²
-6 stk. 4 rums a 90,8 m²

Tilladelse til husdyr: 1 hund eller 1 kat.

Se mere under Tillæg til ordensreglement.

Hvidevarer: Komfur, emhætte og køle/frys. Ungdomsbolig: Trinet/emhætte (kogeplade og køleskab)

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Skelagervej 36
8200 Aarhus N

Telefon: 86 10 92 33
E-mail: nord@almenbo-aarhus.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 08.00 -10.00
Personlig henvendelse på Skelagervej nr. 36: Alle hverdage kl. 08.00 – 10.00
Personlig henvendelse på Illerupvej 42, gavl: Hver onsdag kl. 09.00 – 09.30

Er husdyr tilladt?
Ja. Det er tilladt, at holde én hund eller én kat, hvis den er registreret af afdelingsbestyrelsen.

Når du anskaffer dig en hund eller kat, skal du skrive under på, at du er indforstået med gældende regler. Hvis reglerne ikke overholdes, tilbagekaldes tilladelsen til husdyrhold.

Nye beboere med hund eller kat skal henvende sig til afdelingsbestyrelsen. Disse skal ligeledes skrive under på, at de er indforstået med reglerne.

Her kan downloades en blanket om tilladelse til husdyrhold i afdelingen.
>> Hent tilladelse til husdyrhold

Vaskehuset og dets faciliteter deles med afdeling 27, der består af ungdomsboliger.

Adgang til vaskeriet
Med nøglebrik.

Reservation af vasketid
Maskinerne reserveres ved brug af den udleverede nøglebrik eller via nettet med udleveret kode.

Normalt vil din reserverede tid blive frigjort, hvis du er mere end 5 minutter forsinket. Derefter må andre bruge maskinerne.

Er tiden bestilt af en beboer, der benytter hjemmeplejen vil maskinerne IKKE blive frigivet efter 5 minutter. De vil i stedet være optagede hele den reserverede periode, uanset om de er i brug eller ej. Det betyder, at det ikke er muligt for andre beboere, at overtage tiden. Når tiden er brugt, vil systemet automatisk låse maskinerne op for almindelig brug igen.

Betaling
Det koster kr. 8,- pr. vask og kr. 3,- for 15 minutters tørretumbling. Betalingen sker over huslejen via den udleverede nøglebrik til vaskehuset.

Vaskehusreglement

• Husdyr må ikke medtages i vaskehuset.
• Farvning af tøj i vaskemaskinerne er ikke tilladt.
• Tobaksrygning i vaskehuset er forbudt.
• Barne-/klapvogne tages med efter end vask.
• Vasketøj afhentes hurtigst muligt.
HUSK bøjle-BH i vaskeposer.
BØRN UNDER 16 ÅR MÅ IKKE BETJENE MASKINERNE.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Der forefindes antennestik til TV og radio i alle lejemål.

Parabol
Hent PDF om regler for brug af parabol

Afdelingen har egne parkeringspladser.

For udlejning af fælleshus kontakt :

Kirsten Ørsted
Mail: kisseroersted62@hotmail.com

Nøgle hentes på ejendomsfunktionærens kontor, Skelagervej 36 hverdage mellem 8.00 og 10.00 afleveres i hans postkasse efter endt udlejning ifølge lejekontrakten.

Bestyrelsen vil efterfølgende kontrollere huset.

Ved mangelfuld rengøring
Ved mangelfuld rengøring, bliver der sat et rengøringsfirma på, som lejeren får en regning på. Det vil sige, at det trækkes via husleje eller depositum.

Antal gæster i fælleshuset
I fælleshuset må der max. være 50 personer, som der er borde og stole til. Herudover er der 3 Trip-Trap stole.

Køkkenet indeholder bestik og service til 50 personer. Herudover er der 2 komfurer, 2 køle/ fryseskabe, opvaskemaskine, samt stereoanlæg bestående af forstærker og en Cd-afspiller. Højtalere hertil er opsat i salen.

Leje af fælleshuset
Lejemålet går fra kl. 10.00 den ene dag til kl. 17.00 den efterfølgende dag.

Mandag til torsdag er det også muligt at leje fælleshuset i ½ døgn (ved fx børnefødselsdag kl. 8.00 – 20.00).

Efter brug afleveres huset opryddet og rengjort. Rengøringsartikler, samt toiletpapir, sæbe o.a. , skal medbringes af lejer.

Betaling for beboere:
300 kr. for et døgn
3.000 i depositum
200 kr. for ½ døgn

Betaling for ikke herboende:
1.500 for et døgn +
3.000 i depositum

Gratis ved arrangementer, der henvender sig til alle beboerne i afdelingen.

Afregning
Leje afregnes over huslejen. Udgifter som følge af eventuelle skader eller mangel på rengøring vil også blive trukket over huslejen.

Afleveres nøglen for sent afkræves der et gebyr på kr. 200. De trækkes enten fra depositum eller opkræves over huslejen.

Ved brug af huset i øvrigt
• Efter midnat skal døre og vinduer være lukkede, når der spilles musik.
• Støjende adfærd udenfor fælleshuset efter midnat er forbudt.
• Meddel ved aflevering af nøglen om der er service eller lignende der er gået itu.
• Ved lån af fælleshuset til arrangementer i afdelingen er arrangørerne ansvarlige for rengøringen.

Overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse fra fremtidig leje af fælleshuset.

Legepladser m.m.
Begge legepladser er renoveret i 2013 og efterses en gang årligt.

Herudover er der på det grønne område ud mod Skejbygårdsvej/Skelagervej en boldbane og en bålplads.

Brug af bålpladsen: Det sker på eget ansvar. Brænde skal medbringes og der skal være en stor spand med vand til stede ved bålet, så længe der er ild og gløder i det. Bålet må ikke forlades, før det er helt slukket.

Hvis du finder fejl og mangler ved legepladserne, så meddel dette til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren

Nærhaver
På en del af arealet ud mod Skejbygårdsvej har vi 23 nærhaver og en komposteringsplads, som beboere med grønne fingre og lyst til jord under neglene kan dyrke.

Nærhaverne er primært tiltænkt 1. sals beboere.

Interesserede bedes henvende sig til nærhaveudvalget, som administrerer udlån og fordeling af nærhaverne.

Ved ophør af brug af nærhaven, skal den reetableres med græs.

Under fælleshuset og vaskehuset har vi en stor kælder med 2 rum på hver ca. 100 m2. Kælderen skal anvendes som sikrings-/beskyttelsesrum.

Trækvogn
Afdelingen har en trækvogn, der kan bruges ved flytning eller transport af møbler og lignende. Henvendelse hos ejendomsfunktionæren.

Boremaskine
Boremaskine med slagbor kan lejes hos ejendomsfunktionæren. Pris pr. døgn er kr. 20.

Symaskine
Afdelingen har en symaskine, der kan lånes gratis. Henvendelse: se opgavefordeling i vaskehuset

Flag
Afdelingen har et flag, som kan lånes, når man har lyst til at flage. Henvendelse: se opgavefordeling i vaskehuset.

Det anbefales, at der rettes henvendelse vedr. lån af flag, senest dagen før flaget skal bruges.

Inventar o.a.
Sammenklappelige borde og stole kan lånes, ligesom pavilloner og grill. Se opslag i vaskehuset over ting, det er muligt at låne.

Betonvægge:
Du må bruge el-boremaskine. Den kan lejes hos ejendomsfunktionæren.

Letbetonvægge:
Det anbefales at bruge rawlplugs, når du skal hænge tunge ting op.

Flisevægge:
Der må KUN bores i fugerne. Der bores med 5 mm murbor, og der bruges rawlplugs.

Gipsvægge og lofter:
Det er bedst, at der bores ind i det bagved liggende skelet, eller skal der bruges specielle dubler til gips.

Nøglen til hoveddøren passer til postkassen. På postkassen skal der være et tydeligt navneskilt samt husnummer.

Generelt
Alle affaldsbeholdere er opstillet samlet på parkeringspladsen.

I afdelingen sorterer vi vores affald. Både for at værne om miljøet og for at komme af med det billigst muligt. Sorteringen indeholder følgende hovedgrupper:

  • Almindeligt husholdningsaffald
  • Pap og papir
  • Glas og flasker
  • Batterier
  • Stort brændbart
  • Haveaffald

Husholdningsaffald

Almindeligt husholdningsaffald fx pizzaæsker og andet emballage, der er fyldt med madrester eller olie.

Vi har to nedgravede affaldscontainere til husholdningsaffaldet.

Pap og papir
Gælder alt papirbaseret materiale, med undtagelse af emballage med madrester eller olie, som fx pizzaæsker. Disse skal i husholdningsaffaldet.

Papkasser skal foldes ud, sammen eller skæres op, så de er flade og let kan komme gennem hullet til containeren.

Meget store papkasser skal IKKE i den store, grønne container. De skal skæres op.

Vi har en stor nedgravet container til papir og pap.

Glas og flasker

Glas fra husholdningen bør lige skyldes af eller madresterne smides ud, inden glasset puttes i containeren.

Batterier

Samme container, som den til glas og flasker. Batterierne skal puttes i de små huller.

Stort brændbart
Større genstande, der ikke kan komme ned i beholderen med almindeligt husholdningsaffald.

Du skal ikke tømme din gril ned i containeren.

Større genstande, der ikke kan komme i containeren (fx møbler) stilles pænt ved siden af, så bliver det afhentet af storskrald. Det sker hver torsdag.

Haveaffald
Fra første april til første november står der en grøn åben container til haveaffald. I denne container er det muligt at putte sit komposterbare havemateriale i.

Forårs-, sommer- og efterårsudflugter arrangeres af bestyrelsen. Invitation til at deltage i udflugterne husstandsomdeles og her står også, hvor udflugten går hen og hvad det koster at deltage.

Herudover er alle initiativer fra beboerne meget velkomne.

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.