Afdeling 43

Ladefogedvej 55 – 129B, 8200 Aarhus N

Afdelingen består af 46 boliger.

Byggeriet er i 2 etager, og er opført i mursten i 2001. Lejemålene er i ét eller to plan, afhængig af lejlighedstype.

Hvert lejemål har eget tremmerum.

Lejlighederne fordeler sig med:

16 stk. 2 rums a 60 m²
4 stk. 3 rums a 69,2 m²
24 stk. 3 rums a 86,2 m²
2 stk. 4 rums a 109,3 m²


Tilladelse til husdyr:
Hunde og katte. Se mere under Husordensreglement.

Hvidevarer: Komfur og emhætte

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Skelagervej 36
8200 Aarhus N

Telefon: 86 10 92 33
E-mail: nord@almenbo-aarhus.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 08.00 -10.00
Personlig henvendelse på Skelagervej nr. 36: Alle hverdage kl. 08.00 – 10.00
Personlig henvendelse på Illerupvej 42, gavl: Hver onsdag kl. 09.00 – 09.30

Afdelingsbestyrelsesmøder

Er husdyr tilladt?
Ja. Hunde og katte. Se mere under husordensreglementet.

Vaskehuset indeholder 3 vaskemaskiner, 2 tørretumblere som deles af afd. 37 & 43.

Reservering af vasketid
Gennem betalingsdisplay i vaskeriet. Følg anvisningerne på displayet. Vasketid kan også reserveres over internettet.

Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 15 min. være muligt at benytte maskinerne.

Betaling
Opkrævning via husleje. Beløbsstørrelse vil fremgå af opkrævningen. Forbrug opkræves op til 2 måneder bagud.

Rengøring
Afdelingen står for den grundige rengøring i vaskehuset. Men man gør selvfølgelig rent efter sig selv.

Vaskehusreglement
Vaskeriet er døgnåbent.

 • Efter hver vask skal maskinerne rengøres.
 • Husdyr må ikke medtages i vaskehuset.
 • Farvning af tøj i vaskemaskinerne er ikke tilladt.
 • Tobaksrygning i vaskehuset er forbudt.
 • Vasketøj afhentes hurtigst muligt.

Bortkomst af vaskekort /ekstrabestilling
Hvis du mister din brik, skal du ringe til ejendomsfunktionæren (86 10 92 33), for at få det spærret.

Ny/ekstra brik kan bestilles via henvendelse til ejendomsfunktionæren og afregning sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Fibernet
Hvert enkelt lejemål må, på egen regning og efter godkendelse fra AlmenBo, etablere en fibernetforbindelse i eget lejemål.

Udbyder
Du kan selv vælge hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Afdelingen har egne p-pladser.

Fælleshuset kan kun lejes af beboerne i afd. 43

Lokalet er beregnet til max 40 personer.

Priser:

Leje pr. døgn kr. 300,-
Leje pr. efterfølgende døgn kr. 150,-
Dagsleje (eftermiddagslån) kr. 150,-
Leje pr. nat kr. 150,-
Lån af telt samt Dannebrog er gratis

Ved manglende rengøring opkræves der kr. 1000,- i gebyr

Se fælleshusreglementet

For leje af lokalet kontakt: Mads Bugge, Ladefogedvej 87pr. SMS på telefonnummer 40 61 82 00

Beboerne med udgang i stuen skal sørge for fjernelse af ukrudt mm fra husmuren og ud til gangstien der løber rundt i hele gården.

Det er ligeledes beboerne med udgang i stuen der i vinterperioden skal sørge for snerydning og saltning af arealet fra hoveddøren ud til gangstien.

Beboerne med udgang på 1. sal skal sørge for snerydning af trappen, samt snerydning og saltning af arealet fra trappen og ud til gangstien.

Ejendomsfunktionæren vil være behjælpelig med at fortælle hvor saltet opbevares.

Ligger i forlængelse af det område hvor hver bolig har et kælderrum.

Afdeling 37 og 43 er fælles om mange ting. Det gælder også storskralds skure, småt brandbart og haveaffald.

Der står en blå container for enden af P-pladsen i afd. 37 ud for Ladefogedvej 84, som er til småt brændbart

Haveaffald er i en bås i hjørnet af p-pladsen ud for ladefogedvej 84 til venstre for den blå container.

Vi sorterer i afdelingen vores affald. Alt hvad du smider ud, skal derfor i poser. Fejlplaceret affald koster afdelingen penge, så husk at sortere korrekt.

Vi har samlet et par gode tips og ideer:

Ta’ skraldet med dig.
Stil ikke dine skraldeposer foran hoveddørene

 • Det kan tiltrække skadedyr og insekter.
 • Vinden kan sprede indholdet ud i gården.
 • Det lugter.
 • Og så ser det jo heller ikke særlig pænt ud.

Luk låget på containeren.
Brug den beholder der mindst fuld. En fyldt container giver lugtgener, og vinden kan også sprede indholdet.

Tænk dig om, når du sorterer affaldet.
Vi har forskellige containere til forskelligt type affald, og denne fordeling bedes du overholde – også selvom kommunen har afskaffet ordningen med de grønne og sorte affaldsposer.
Her er en oversigt over de forskellige typer affald og hvorledes det skal smides ud.

 • Almindelige dagrenovationscontainere: Almindeligt husholdningsaffald, f.eks. aluminiumsbakker og folie, aske fra askebægre, bleer og hygiejnebind, engangsservice, glasskår (indpakket i avis), kattegrus, korkpropper, køkkenrullepapir, mælke- og juicekartoner, porcelæn og stentøj, snavset papir og pap, støvsugerposer, madrester og lignende.
 • Papcontaineren: Pap (papkasser, papemballage, osv.). Papkasser foldes sammen.
 • Papircontaineren: Papir (reklamer, aviser, osv.)
 • Haveaffald: Haveaffald fra både egne haver, nyttehaver og potteplanter SKAL bæres over i haveskralds-indhegningen ved siden af containeren i afdeling 16. Afdelingen har en trillebør ved det fælles cykelareal midt i gårdområdet, som man kan bruge hvis der er. (Vaskenøglen skal benyttes ved oplåsning af kæden)
 • Andet affald: f.eks. store genstande fra indboet, elektronik, cykler, flamingo-emballage, jerngryder, bestik, plastik, flytteskrald (gulvtæpperester, maling osv.) og lignende smides enten i containeren for enden af parkeringspladsen i afdeling 37 eller i storskraldsrummet ved parkeringspladsen i afdeling 37.

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på at det IKKE er ejendomsfunktionærens opgave at sortere beboernes affald.

Så husk venligst at vi alle i fællesskab betaler til disse affaldsordninger over huslejen – så hvis vi alle håndterer vores affald korrekt, kan afdelingen spare mange tusinde kroner om året!

Storskrald
Vi deler storskraldsplads med afd. 37, hvor der er et skur hvor du kan stille ting til afhentning af storskrald.

Afdelingen har A-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden.

Når du flytter ind, vil din lejlighed være normalistandsat, ligesom lejligheden skal normalistandsættes, når du flytter. Det er dig som lejer, der betaler udgifterne til normalistandsættelsen. Boligforeningen overtager gradvist noget af denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Læs mere om A-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med A-ordning

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.