Afdeling 15

Frydenlunds Allé 21-75 | Musvågevej 4-16, 8210 Aarhus V

Afdelingen består af 289 boliger.

Byggeriet er i 3 etager på Frydenlunds Allé, og i 8 etager på Musvågevej. Bebyggelsen er opført i beton i 1971. Der er dørtelefon, og hvert lejemål har eget tremmerum.
Der er elevator på Musvågevej.

Lejlighederne fordeler sig med:
9 stk. 1 rums a 38 m²
80 stk. 2 rums a 53-74 m²
143 stk. 3 rums a 84-88 m²
57 stk. 4 rums a 95-102 m²

Tilladelse til husdyr: Ja. 1 indekat.

Hvidevarer: Køle/frys/sval og komfur/emfang

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Frydenlunds Allé 49, gavl
8210 Aarhus V.

Telefon: 86 16 65 22 og 86 15 55 10
E-mail: frydenlund@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: 08.00-09.00

Adgang til vaskeriet
Med iLoq nøglen, der også passer til ens bolig. iLoq nøglen skal aktiveres med den aktiveringskode, dufår udleveret af varmemesteren.

Reservering af vasketid
For at reservere vasketid (kun Frydenlunds Allé) skal du lægge sin iLoq nøgle på betalingssystemet og følge anvisningerne i displayet. iLoq nøglen bruges også som betaling for vask, tørring og strygerulning.

Betaling
Opkrævning via kommende måneds huslejeopkrævning. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet at få oplyst, hvor mange penge du har vasket for siden sidste aflæsning.

Bortkomst af iLoq nøgle/ekstrabestilling
Hvis du mister en iLoq nøgle, ringer du til ejendomsfunktionæren og får den spærret. Ønsker du en ny iLoq nøgle kan den bestilles hos ejendomsfunktionæren, afregning sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten vaskerimaskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Der er installeret fibernet i afdelingen, som gør det muligt selv at vælge udbyder af internet og tv.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte udbyderen for at høre mere.

Beboerne her i afdelingen kan blive medlem af en delebilsordning.

Bilen holder på p-pladsen ved Frydenlunds Allé 69, 8210 Aarhus V.

En delebilsordning er oplagt, når du kun har brug for bil engang imellem.

Læs mere om ordningen her: www.tadaacar.dk/aura

Frydenlunds Allé 33, 53 og 61 har et gæsteværelse med 4 senge.

Gæsteværelserne udlejes kun til beboere i afdeling 15.

Der er fri WIFI i alle gæsteværelserne.

De kan lejes ved henvendelse på varmemesterkontoret på Frydenlunds Allé 49 og prisen er kr. 100,- pr. overnatning.

Gælder kun Frydenlunds Allé

Hvis røgalarmen – uden påviselig grund, som f. eks. røg fra ovnen eller andet – begynder at bippe eller hyle, skal du henvende dig på ejendomsfunktionærernes kontor. Det er et backup batteri, der er i stykker, og som skal skiftes.

Porttelefonsystemet har den største effekt, hvis du kun lukker besøgende til dig selv ind. Hvis nogen vil lukkes ind for at besøge din nabo, kan din nabo selv lukke dem ind. Hvis din nabo ikke er hjemme, har gæsterne ingen lovlig adgang til opgangen.

På begge varmemesterkontorer kan du låne en slagboremaskine med 5-6-8 mm bor. Brugen af boremaskiner og lignende værktøj, må kun ske på:

  • Hverdage mellem kl. 08.00 og 19.00
  • Lørdage mellem kl. 10.00 og 16.00
  • Søndage mellem kl. 10.00 og 12.00

Pulterrummet findes i kælderen, og nummeret er det samme som lejlighedsnummeret. F.eks. lejlighed 0210 har også pulterrum nr. 210.

Det er muligt at leje et ekstra kælderrum ved at kontakte ejendomsfunktionæren. Vi gør opmærksom på, at der kan være en venteliste.

På grund af flere tilfælde af hærværk i kælderen findes der video-overvågning i alle kældre.

Nedenfor et par links, der henviser til sider om aktiviteter, Facebookgruppe mv. i Frydenlund (klik på link for mere info)

www.frydenlund8210.dk

www.facebook.com/frydenlund8210

Det er muligt at parkere i afdelingen.

Der er også mulighed for at leje en garage i Frydenlund. Garagerne koster 400,00 kr. pr. måned.

Læs mere under ‘Garage i Frydenlund’.

Kunne du tænke dig en garage i Frydenlund på Bogfinkevej/Musvågevej?

Bor du i AlmenBo Aarhus, Boligkontoret Århus, AAB eller Ringgårdens afdelinger i Frydenlund – har du mulighed for at leje en garage.

Garagerne kan ikke bruges til opbevaring, derfor skal der forevises en registreringsattest når du får en garage.

Garagerne koster 400,00 kr. pr. måned.

Trapperne renholdes af et rengøringsfirma.

Frydenlunds Allé: Trapperne vaskes én gang ugentligt. Gelændere, lamper og vinduer i opgange og indgange rengøres efter et fastsat skema.

Musvågevej: Trapperne vaskes i lige uger fra 1. sal til indgang, og i ulige uger vaskes trapper fra top til indgang. Elevatorgulve vaskes hver uge. Gelændere, lamper og vinduer i indgangsdøre rengøres efter et fastlagt skema.

Intet affald må stilles i kælderen, opgangen eller ved affaldsøerne. På grund af brandfare er det vigtigt, at affaldet placeres i en container eller ved genbrugspladsen ved gavlen af Frydenlunds Alle 41 og 51.

Genbrugspladsen er etableret i samarbejde med Århus Kommunale Værker, derfor skal du som lejer i afdelingen ikke betale for at få fjernet affaldet.

Nøglen til din opgang passer til skydedøren i skuret og til lågen for rummet til storskrald.

Er du i tvivl om, hvor dit affald skal hen, kan du stille det på gulvet i skuret.

Affaldsøerne skal bruges til husholdsaffald. Husk at binde poserne og KUN komme poser i containere til husholdsaffald.

Der er også papircontainere i alle affaldsøerne. Pap stilles i storskraldsskur.

Det er ikke tilladt at stille nogen form for affald i kælderen, opgangen eller uden for blokken. Skulle der alligevel blive stillet affald disse steder, vil lejeren selv komme til at betale for bortskaffelsen.

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til varmemesteren i dennes kontortid.

Hvis ejendomsfunktionærerne finder affald, som er placeret forkert, vil det blive fjernet for lejerens regning.

Afdelingen har A-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden.

Når du flytter ind, vil din lejlighed være normalistandsat, ligesom lejligheden skal normalistandsættes, når du flytter. Det er dig som lejer, der betaler udgifterne til normalistandsættelsen. Boligforeningen overtager gradvist noget af denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Læs mere om A-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med A-ordning

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.