Afdeling 33

Vistoftparken 1-19 (ældreboliger) og 21-139, 8471 Sabro

Afdelingen består af 70 boliger, heraf 10 ældreboliger i 1-plan

Ældreboliger søges via Visitationslinien ved Aarhus Kommune – tlf. 8713 1600.

Byggeriet er i 2 etager. Der er både rækkehuse og lejligheder i afdelingen.

Bebyggelsen er opført i mursten i 1991. Lejemålene er i ét eller flere plan, afhængig af lejlighedstype.

Hvert lejemål har et tremmerum.


Lejlighederne fordeler sig med:
-16 stk. 2 rums a 66,5 m²
-40 stk. 3 rums a 84,9 m²
-4 stk. 4 rums a 94,7,0 m²

Tilladelse til husdyr: 2 husdyr : hunde/katte

Se mere under Tillæg til ordensreglement.

Hvidevarer: Familieboliger og renoverede ældreboliger har komfur, emhætte og køl/frys. De resterende ældreboliger har kogeplader, emhætte, bordovn og køl/frys.

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Vistoftparken 106
8471 Sabro

Telefon: 4015 7842 (besvares KUN i kontortiden)
E-mail: vest@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: Mandag + torsdag kl. 8.30 – 9.30 og tirsdag, onsdag og fredag kl. 8.30 – 9.00

Udvendig julebelysning
Udvendig julebelysning må først tændes første søndag i advent eller 1. december i tidsrummet kl. 7.00 – 22.00. I punkthusene må det ikke hænge ned til underboen.

Er husdyr tilladt?
Ja. 2 dyr pr. husstand, hunde/katte.

Bemærk, at det ikke er tilladt at holde muskel- eller kamphund (Se Dansk Kennel Klubs definition af disse).

Inden anskaffelsen af hund/kat skal du henvende dig til afdelingsformanden.
Nedenstående regler og overholdelse af disse er en forudsætning for at holde husdyr.

• Husdyret må ikke være til gene for afdelingens beboere.

Særligt for hund:
• Senest 14 dage efter anskaffelse af hund, skal der forevises dokumentation af lovpligtig hundeforsikring samt attest på identifikationsmærke (chip/øremærke).

• Hunden skal føres i snor inden for bebyggelsen. Efterladenskaber fjernes selvfølgelig straks af ejeren.

Særligt for kat:
• Katte skal være neutraliseret

Tilladelsen gælder kun det pågældende dyr, hvorfor der ved anskaffelse af et nyt dyr igen skal søges tilladelse.

Klager og lignende rettes skriftligt til administrationen, der træffer beslutning om tilbagekaldelse af tilladelsen til dyrehold.

Download blanket til ansøgning om dyrehold

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
YouSee.

Afregning
Grundpakken betales via huslejen.

Ønsker du en TV boks skal du kontakte YouSee direkte, da vi har en aftale med nr. 4000 780 pris kr. 30,- pr.md. (prisniveau pr. 1/5-18).

For at kunne modtage kanaler/større pakker skal du selv tilmelde dig hos:

YouSee
Sletvej 30
8310 Tranbjerg
Tlf. 80 80 40 40

Afdelingen af egne p-pladser.

Vaskebrik
Ved indflytning vil du få udleveret en vaskebrik af ejendomsfunktionæren. Den er indkodet med oplysninger om lejeren (lejlighedsnummer og flytteciffer).

Adgang til vaskeriet
For at få adgang til vaskeriet skal du bruge din hoveddørsnøgle.

Reservering af vasketid
Via display i vaskerummet. Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 15 min. være muligt at benytte maskinerne.

Betaling
Forbrug opkræves via huslejen.

Priser
8 kr. pr. vask og 8 kr. pr. tørretumbler.

Sæbe
Man kan selv have sæbe med til én af vaskemaskinerne. Ellers er der sæbe i de andre vaskemaskiner.

Hvis du mister din brik
Det er det vigtigt, at du passer på din nøglebrik – og melder til ejendomsfunktionæren, hvis den mistes, da andre kan forbruge på brikken.
Hvis du mister din nøglebrik – eller ødelægger den, er du erstatningspligtig og brikken skal afleveres i forbindelse med eventuel fraflytning.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

For leje af selskabslokalet kontakt:
Ejendomsfunktionæren på tlf. 40 15 78 42 eller på mail sabro@almenbo-aarhus.dk

Se hvornår lokalet er ledigt i fælleshusets kalender herunder

Afdelingen har A-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden.

Når du flytter ind, vil din lejlighed være normalistandsat, ligesom lejligheden skal normalistandsættes, når du flytter. Det er dig som lejer, der betaler udgifterne til normalistandsættelsen. Boligforeningen overtager gradvist noget af denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Læs mere om A-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med A-ordning

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.