Afdeling 16

Græsvangen 101-283, 8381 Tilst

Afdelingen består af 89 boliger i klyngehuse, er opført i 1972-73 i røde mursten.

Fra alle boliger er adgang til stor have. I hver klynge findes legepladser. I afdelingen findes vuggestue og børnehave og der er kort afstand til skole og indkøbsmuligheder.

Afdelingen er beliggende ca. 6 km. fra Aarhus centrum.

Lejlighederne fordeler sig med:
-34 stk. 4 rums a 102,0 m²
-40 stk. 5 rums a 115,0 m²
-16 stk. 5 rums a 127,0 m²

Tilladelse til husdyr: 2 husdyr. Se mere under Husordensreglemenet.

Hvidevarer: Vaskemaskine, køle/sval eller køle/frys, komfur og emhætte

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Græsvangen 129 A
8381 Tilst

Telefon: 86 24 28 39
Fax: 86 24 28 39
E-mail: vest@almenbo-aarhus.dk

Kontortid: Mandag og onsdag 8.30 – 9.00

Er husdyr tilladt?
Ja. 2 husdyr. Se mere under Husordensreglementet.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Det er muligt for beboerne i afdeling 16, at leje fælleshuset, beliggende Græsvangen 203C, til private fester mm. Det er en betingelse, at man er bosat i afdelingen.

Lokalerne kan rumme 50 personer (af hensyn til brandsikkerhed), og der kan opstilles borde og stole samt service til 50 personer.

Der er et køkken med kogeplade, ovn, køleskab og fryser, indeholdende de fleste redskaber til anretning og lettere tilberedning af mad.

Medbring selv: køkkenrulle, toiletpapir, viskestykker, opvaskesæbe og hvis du skal bruge specielle køkkenredskaber.

Priser

Hverdage
kr. 300 fra kl. 11.00 til dagen efter kl. 10.00

Lørdage/søndage eller helligdage
kr. 500 fra kl. 11.00 til dagen efter kl. 10.00

Weekend
kr. 750 fra lørdag kl. 11.00 til mandag kl. 10.00

Hvis et arrangement er for alle beboere i afdeling 16, er det gratis at låne fælleshuset. Arrangementet skal aftales med bestyrelsen, som vil sørge for omdeling af invitationer.

Henvendelse for leje af fælleshus: e-mail a.a.afdeling16@gmail.com eller ring til Alex Schmidt Jensen på telefon 22 79 51 37 mandag og torsdag mellem kl. 11.00 og 12.00.

Bemærk!! bestilling skal foretages mindst 14 dag før lejedato.

Regler m.v. for udlejning af fælleshus (klik her)

Der er anlagt parkeringspladser i tilknytning til de enkelte klynger. Man skal parkere på en af de parkeringspladser, der hører til den klynge man bor i. ”Bil nr. 2” m.m. samt ens gæster bedes parkere på gæsteparkeringspladserne mærket med ”Gæste-P”.

Der må ikke parkeres på brandvejene, hvilket er tydeligt markeret med ”Parkering forbudt”-skilte, samt underskilte med teksten ”Brandvej”.

Borde/bænke
Der er i klyngerne, typisk på eller ved legepladserne, opsat bord-/bænkesæt.

Generelt

Der udfærdiges en lejekontrakt, som ved underskrift forpligter lejer til alt nedenstående.

 • Fælleshuset har plads til 50 personer (brandsikkerhed).
 • Der er borde, stole og service til 50 personer.
 • Medbring selv: køkkenrulle, toiletpapir, viskestykker, opvaskesæbe og hvis du skal bruge specielle køkkenredskaber.
 • Lejer skal være bosiddende i AlmenBo Aarhus afdeling 16.
 • En reservation kan, med fuld tilbagebetaling, aflyses 1 måned før arrangementsdato. Ved senere aflysning betales den fulde leje (ikke depositum).
 • Nøgler udleveres først, når leje og depositum er betalt!


Priser
Hverdage
kr. 300 fra kl. 11.00 til dagen efter kl. 10.00

Lør-/søndage eller helligdage

kr. 500 fra kl. 11.00 til dagen efter kl. 10.00

Weekend

kr. 750 fra lørdag kl. 11.00 til mandag kl. 10.00

Depositum kr. 1.000

Hvis et arrangement er for alle beboere i afdeling 16, er det gratis at låne fælleshuset. Arrangementet skal aftales med bestyrelsen, som vil sørge for omdeling af invitationer.


Ansvar
Lejer er i lejeperioden erstatningspligtig for alle skader som sker, på bygning, inventar, service mm, uanset hvem i lejers selskab, der forvolder skaden. Lejer er også ansvarlig for eventuelle udefrakommende personer, som ikke er en del af arrangementet.


Ordensreglement
Støj: Fra søndag til torsdag må der IKKE kunne høres støj/musik udefra efter kl. 23.00. Fredag og lørdag efter kl. 24.00.

Rygning: Rygning er strengt forbudt overalt i fælleshuset, der henvises til udendørsarealerne, hvor der er opsat askebægere.

Parkering: Parkering skal foregå på gæsteparkeringspladserne (se skiltning). Gæsteparkeringspladser i andre klynger må ligeledes anvendes.

Rengøring:

 • Opvaskemaskinen skal tømmes og rengøres (husk at rense filteret).
 • Alt service skal sættes på plads.
 • Køkkenet skal gøres rent – husk ovn (brug ikke ovnrens).
 • Køleskab tømmes, rengøres og skrues ned på trin 1. Fryser tømmes, rengøres og efterlades slukket med lågerne på klem.
 • Termokander tømmes og rengøres.
 • Alle gulve skal støvsuges og vaskes (rengøringsvogn forefindes i depotrummet).
 • Borde og stole skal vaskes/støvsuges samt stilles/stables efter anvisning.
 • Toiletter skal rengøres – om nødvendig skal fliser og døre vaskes af.
 • Spejle og fedtet glasparti, skal pudses.
 • Affald skal i containere, som er placeret for enden af vejen.

Hermed nye regler for udvendig råderet i afdeling 16, vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 11. maj 2016.

Regler for skure og hegn

Skal du udføre en del havearbejde, og derfor har meget affald, kan du låne en trillebør hos ejendomsfunktionæren. Afdelingen har yderligere en trækvogn til bortkørsel af større mængder affald og lignende.

Der hører en have til alle husene. Man kan ved forespørgsel til afdelingsbestyrelsen og administrationen, få tillagt yderligere areal til haven hvor dette er muligt. Det én gang tillagte areal vil fremover altid indgå i boligens totale haveareal.

Som lejer i en almennyttig bolig har du ret til at få lavet forbedringer af boligen.

Du skal ikke reetablere forbedringerne, når du flytter. Du skal selv betale for forbedringerne, men du kan få en godtgørelse udbetalt fra boligorganisationen, hvis du flytter inden 10 år.

Download: Regler for skure og hegn – vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 11. maj 2016

Du har ret til at lave følgende forbedringer:

 • Nyt og eventuel større køkken og bad inkl.. hårde hvidevarer
 • Energibesparende arbejder, f.eks. forsatsruder, isætte energiglas, termostatventiler, efterisolering og elbesparende hvidevarer.
 • Ressourcebesparende arbejder i øvrigt, f.eks. vandbesparende toiletter, blandingsbatterier, brusehovedet m.m.
 • Tekniske installationer, f.eks. ventilationsanlæg og elinstallationer.

Arbejderne skal laves håndværksmæssigt forsvarligt. Nogle arbejder skal udføres af autoriserede håndværkere. Bygningsdele eller installationer der udskiftes, må ikke være af ringere kvalitet, end dem de erstatter.

Arbejderne skal overholde afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Hårde hvidevarer
Du skal betale en vedvarende lejeforhøjelse til vedligeholdelse og fornyelse, hvis du bruger din råderet til at anskaffe hårde hvidevarer, som ikke i forvejen følger lejemålet. Du kan i stedet vælge at installere hvidevarer efter lejelovens § 29. Så skal du selv betale – du får ingen godtgørelse – men hvidevarerne er dine, og du kan tage dem med, når du flytter. Tal med din boligorganisation om dette.

Yderligere forbedringer
Din boligafdeling kan på et afdelingsmøde beslutte, at beboerne kan få godtgørelse fra boligorganisationen for disse forbedringer. Du kan som beboer stille forslag til afdelingsmødet i din afdeling om, at beboerne får lov til at lave yderligere forbedringer af afdelingens boliger:

 • Skillevægsændringer, der ikke er en følge af forbedringer m.v. af bad, wc eller køkkener.
 • Lydisolering
 • Carporte
 • Udestuer
 • Inddækning af terrasser

Eksempel på nedskrivning af godtgørelse

Godtgørelse beregning til kr. 37.174
Fraflytning efter 5 år:
37.174 kr. minus 5 års nedskrivning á 3.717 kr. pr. år kr. -18.585
Til udbetaling efter 5 år kr. 18.589

Ovenstående blot for at nævne nogle eksempler på hvad råderetten kan udvides med.

Det er vedtaget i Græsvangen, at beboerne kan lave yderligere forbedringer. Du kan få en liste (se vedlagte skemaer) over forbedringsmulighederne hos boligorganisationen.

Alle forbedringer skal anmeldes skriftligt til boligorganisationen, FØR du gør i gang.

Hvis du ikke har fået skriftlig besked fra boligorganisationen inden 8 uger (juli måned regnes ikke med) efter, at du har anmeldt forbedringer, kan du gå i gang. Du må dog ikke gå i gang med forbedringer, som kræver byggetilladelse fra kommunen, FØR kommunen har givet byggetilladelse, eller forbedringerne er anmeldt.

Det er boligorganisationen der skal sørge for byggetilladelse eller anmeldelse, men du skal selv betale gebyret. Boligorganisationen kan fratrække værdien af de bygningsdele, installationer m.v. du skifter ud, i godtgørelsen. Du skal derfor, inden du går i gang med arbejderne, aftale med boligorganisationen, hvor meget der skal trækkes fra.

Sådan får du beregnet din godtgørelse ved fraflytning
Når arbejderne er færdige, skal du indsende regningerne til boligorganisationen. Så beregninger organisationen den godtgørelse, der kan udbetales ved senere fraflytning. Godtgørelsen påtegnes lejekontrakten.

Du kan ikke få godtgørelse for:

 • Udgifter uden moms
 • Udgifter til arbejder, som er uhensigtsmæssige at udføre i almennyttige boliger
 • Udgifter til luksusprægede arbejder, f.eks. spa-pools eller saunaer
 • For høje håndværker- eller materialeudgifter
 • Tilskud fra staten eller kommunen. Disse tilskud trækkes fra de udgifter, der kan ydes godtgørelse for.

Der er et bundfradrag i 1996 på kr. 5.311. Bundfradraget fratrækkes hver gang du laver forbedringer. Det kan derfor bedst betale sig at lave flere forbedringer på én gang.

Godtgørelsen kan højst beregnes i 1996 til kr. 35.945. Resten af dine udgifter kan du ikke få godtgørelse for.

Godtgørelse i 1996 under kr. 2.124 udbetales ikke. Beløbsgrænserne reguleres en gang årligt (se det opstillede eksempel).

Godtgørelsen nedskrives med mindst 1/10 for hvert år forbedringen har været i brug.

Du kan få godtgørelse for nye forbedringer, efterhånden som godtgørelsesbeløbet for tidligere forbedringer nedskrives (se det opstillede eksempel).

Her får du yderligere oplysninger
Hvis du ønsker mere information eller er i tvivl om du kan få godtgørelse til de forbedringer du vil lave, kan du spørge din afdelingsbestyrelsen eller boligorganisationen.

Bygge- og Boligstyrelsen har i maj 1994 udgivet en mere omfattende vejledning om råderet og individuelle forbedringer i almennyttigt boligbyggeri. Den fås på biblioteket.

Klage
Hvis du er utilfreds med de regler som din boligafdeling og dermed din boligorganisation har fastsat, for hvilke arbejder du kan lave efter positivlisten, kan du klage til kommunen.
Hvis du og boligorganisationen ikke kan blive enige om beregningen m.v. afgøres spørgsmålet af beboerklagenævn/boligretten.

Eksempel på beregning af godtgørelse for et nyt badeværelse

Dokumenterede udgifter kr. 65.000
Udgifter uden moms kr. -2.000
Særligt energikrævende arbejder, som ikke medfører godtgørelse (elvarme i gulv) kr. -2.000
Luksusprægede arbejder (bidet) kr. -3.000
Reduktion for for høje håndværkerudgifter (urimelig høj timeløn) kr. -2.000
Værdien af eksisterende badeværelse kr. -5.000
Tilskud efter anden lovgivning kr. -7.000
Beregningsgrundlag kr. 44.000
Bundfradrag kr. -5.311
kr. 65.000

Godtgørelsen opgøres til maksimumbeløbet på kr. 37.174.

Der er skraldeøer til hver klynge. Disse tømmes en gang om ugen.

Storskrald kan afleveres i storskraldsrum ved garagen, der ligger ved Græsvangen 188-203. Dette hentes på torsdage i ulige uger.

Haveaffald

Afdelingen har en indhegnet plads, hvor man kan henlægge haveaffald. På pladsen kan man lægge sit haveaffald, grene, træer og lignende, som man ikke ønsker at udnytte i egen have/kompost. Alle husnøgler kan låse lågen op til pladsen.

Pladsen er kun til haveaffald!

Afdelingen har A-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden.

Når du flytter ind, vil din lejlighed være normalistandsat, ligesom lejligheden skal normalistandsættes, når du flytter. Det er dig som lejer, der betaler udgifterne til normalistandsættelsen. Boligforeningen overtager gradvist noget af denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Læs mere om A-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med A-ordning

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.