Afdelingsbestyrelserne og administrationen var på weekendtur i Grenå

Den 8. – 9. oktober havde organisationsbestyrelsen inviteret afdelingsbestyrelserne og administrationen på weekendtur til Kystvejens Konferencecenter i Grenå. Formålet med turen var at præsentere og tale om vores nye værdier og andre vigtige emner, og ikke mindst lære hinanden bedre at kende.

Dagens program bød på snak om vores nye værdier

Ca. 45 beboere og medarbejdere deltog på turen, hvor der i løbet af dagen blev talt om alt fra nye værdier til ladestandere og affaldssortering. Og der var især fokus på det første.

I AlmenBo Aarhus vil vi gerne være skarpere på, hvad det er, vi står for. Derfor var et af de store samtaleemner på dagen de nye værdier, som organisationsbestyrelsen har arbejdet på. Det er blevet til 3 af slagsen: Fællesskab, service og grøn. Og netop fællesskab var på dagsordenen. Der var brainstorming i grupper, og opsamling i plenum om hvad der kendetegner et godt et af slagsen. Snakken gik vidt og bredt, og det var tydeligt at lige netop dét, var et af de emner, der optager mange af afdelingsbestyrelserne.

De nye værdier vil senere blive præsenteret for hele organisationen og omverdenen, hvor vi også kommer nærmere ind på, hvad de forskellige værdier betyder for os.

Vigtige emner blev sat i fokus

Gennem dagen var der også andre vigtige emner i fokus, der talte ind i vores nye værdier. Der blev bl.a. talt om afdelingsbestyrelsens opgaver, og det nye byggeri i Harlev, hvor der især er fokus på fællesskab, før det blev tid til frokost. Snakken forsatte om eftermiddagen om bl.a. ladestandere, der taler ind i den grønne omstilling, og der blev delt både tanker og ideer undervejs. Her kunne et par af afdelingerne også fortælle, at de allerede er klar til at gå i gang med at undersøge mulighederne.

Efter dagens program skulle solskinsvejret nydes med irish coffee og bål før aftensmaden. Så der var god tid og plads til at lære hinanden bedre at kende, før turen gik hjemad søndag.

En mulighed for at mødes på tværs af afdelingerne

Organisationsbestyrelsen har nu haft mulighed for at høre fra deltagerne på weekendturen, og der var god feedback. En af de ting, der særligt bliver fremhævet, var mødet på tværs af afdelingerne. Dét at der både var tid til at hilse på medarbejdere fra administrationen og de andre afdelingsbestyrelser var rigtig godt. Et par af afdelingsbestyrelserne blev også enige om at mødes med fokus på at stable fællesaktiviteter på benene med deres naboafdelinger. Det håber vi lykkes.

Alle afdelingsbestyrelser har efterfølgende fået tilsendt materialet fra weekenden, så dem der ikke havde mulighed for at deltage, også kunne få et indblik i turen.

Endnu engang tak til alle deltagere for en god tur.

DEL GERNE DETTE INDLÆG