Aflysning af afdelingsmøder

AFLYSNING AF AFDELINGSMØDER samt udskydelse af det planlagte ordinære repræsentantskabsmøde den 27. august 2020.

På grund af stigningen i COVID-19 smitte har AlmenBo´s organisationsbestyrelse på et ekstra ordinært bestyrelsesmøde besluttet at aflyse alle ordinære afdelingsmøder i 2020.

Beslutningen om udsættelse er truffet som konsekvens af det nuværende smitteudbrud i Aarhus og Region Midtjylland, og tager udgangspunkt i de lokale tiltag, som Sundhedsstyrelsen har udstedt for at begrænse smittespredningen.

I AlmenBo har vi fra start under COVID-19 udbruddet i marts fastholdt et forsigtighedsprincip. Vores beboeres, beboerdemokrater, organisationsbestyrelse og personalets sikkerhed kommer i første række, og vi ønsker ikke at udsætte nogen for unødig risiko. Dog har lovgivningen ikke gjort det muligt for os, at aflyse afdelingsmøderne. Vi har flere gange påpeget dette overfor Transport-og Boligministeriet, som endelig i fredags imødekom vores bekymringer og udtalte, at vi i Aarhus nu har mulighed for at aflyse afdelingsmøder grundet coronavirus, hvorfor organisationsbestyrelsen den 20. august 2020 har truffet beslutning herom.

Aflysning af møderne betyder følgende

  • Organisationsbestyrelsen godkender budgetterne i afdelinger hvor huslejestigning er op til 2 %.
  • forslag om moderniseringer og byggeprojekter sendes til urafstemning efter aftale med afdelingsbestyrelsen.
  • Forslag i øvrigt udsættes til afdelingsmødet 2021.
  • Valg til afdelingsbestyrelsen udsættes til afdelingsmødet 2021, hvilket betyder at nuværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som var på valg i år samt suppleanter sidder 1 år mere og først er på valg i 2021 og de der så skulle have været på valg i 2021 først er på valg i 2022.

Det er nødvendigt at genindsende forslag til afdelingsmødet 2021. Men tag endelig fat i administrationen eller afdelingsbestyrelsen, hvis I har forslag, I mener ikke kan vente.

Hvis afdelingsbestyrelsen eller mindst 25 % af husstandene i afdelingen ønsker et emne/forslag behandlet, kan der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde, når COVID-19 situationen i Danmark igen er under kontrol.

Hvis I mener, der er behov for afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde, hjælper vi naturligvis gerne.

Der indkaldes på ny til ordinært repræsentantskabsmøde, når organisationsbestyrelsen har fastsat ny dato herfor.

 

Med venlig hilsen

Chris Cully, formand for organisationsbestyrelsen og

Steffen Espersen, direktør

DEL GERNE DETTE INDLÆG