Anvendelse af beboerlokaler ved AlmenBo Aarhus grundet Covid-19

Brugen af beboerlokaler/selskabslokaler er tilladt for højst 50 personer.

Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende. Det betyder i praksis, at det ikke længere vil være lovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 50 deltagere med stående velkomst, middag om rundborde og dans. Det skyldes, at sådanne arrangementer ikke vil leve op til de nye krav til arrangementer med mere end 50 deltagere.

Det er dog lovligt at holde fest og deltage i en fejring i beboerlokaler/selskabslokaler, så længe der ikke deltager over 50 personer.

Der er som udgangspunkt ikke en tidsmæssig begrænsning på festens varighed. Der opfordres dog kraftigt til, at festen under alle omstændigheder slutter senest kl. 22.00. 

DEL GERNE DETTE INDLÆG