Nyhedsbrev – februar 2021

Sammen hver for sig!

En hverdag alene kan give følelsen af ensomhed. Coronasituationen og samfundets restriktioner har bevirket denne følelse hos mange, unge som ældre. Meget tid alene og uden mulighed for at gøre det vi plejer. Alle kan vi gøre en indsats, og sammen kan vi hjælpe og være der for hinanden. I en tid, hvor vi ikke kender slutdatoen, er det vigtigste, at vi acceptere ændringen og prøver at tilpasse os situationen bedst muligt. Mulighederne er der, men de kan ofte være svære at se, derfor har denne måneds nyhedsbrev fokus på dette tema.

“Vær Med” – har du et tiltag??

Folketinget har afsat 50 millioner kroner til en indsats imod ensomhed under Covid19- pandemien. 15 millioner kroner udmøntes af Kulturministeriet til BL, som vil kanalisere mid- lerne videre til fællesskabsfremmende indsatser, der skal modarbejde ensomhed og selvisolation i de almene boligområder.

Midlerne bliver uddelt via en pulje under over- skriften ”Vær Med”. Der kan søges imellem 10.000 kr. og 1 million kr., og det er et kriterie, at indsatserne gennemføres i samarbejde med det lokale foreningsliv. AlmenBo har, i samarbejde med Langenæs Kirke, Marselisborg centret og UNCOVERmusic, ansøgt puljen for kr. 300.000. Så må vi bare håbe at komme i betragtning.

3 ting for MIG:

Acceptere situationen, tilpas en ny hverdag

Sund kost og motion er grundstenen for at holde vores krop energifyldt og glad – det smitter helt en- kelt af på vores humør. Derfor er dét vigtige rutiner at få lagt ind i sin hverdag. Start fx. morgenen med Morgentræning på DR1 med Rikke Hørlykke, gå en tur i frokostpausen måske med en lydbog. HUSK SMIL til alle på din vej. Smil smitter.

Udfordre hjernen

Det kan være alt fra puslespil og kryds&tværs til kulturoplevelser. Som vores hverdag er kulturlivet også vendt på hovedet, og nye muligheder åbner sig. Uanset hvor din interesse er så undersøg mulighe- derne på fx. et museums hjemmeside. Måske er der lavet en Podcasts/indspilning om et interessant em- ne. Er du i tvivl så spørg en sød nabo. Sammen hjæl- per vi hinanden!

Hold kontakten

Kontakterne fra de vante aktiviteter og aftaler, vi plejer at have, er vigtigt at vedligeholde. Der sidder måske en person i den anden ende, som har det på samme måde, eller vil ønske at sende et smil videre. Både samtaler med og uden kamera kan bruges. Er du i tvivl om, hvem du skal ringe til, findes mulighe- den for en telefonven. Se mere på: aeldresagen.dk. Andre eksempler er at vedligeholde en fredagsbar eller kaffeaftale over onlineplatforme i stedet.

DEL GERNE DETTE INDLÆG