Afdeling 9

Kirkedammen 10-24 og 31-47, 8000 Aarhus C

Afdelingen består af 117 boliger samt 30 værelser

Byggeriet er i 4 etager, og er opført i mursten i 1962.
Der er dørtelefon, og lejlighederne har eget tremmerum – værelserne har IKKE tremmerum.

Lejlighederne fordeler sig med:
– 4 stk. 1 rums på 38,3 m²
– 43 stk. 2 rums fra 51-65 m²
– 62 stk. 3 rums fra 68,4-93,7 m²
– 8 stk. 4 rums fra 82,6-96,6 m²

Der udover har afdelingen 30 værelser.

Tilladelse til husdyr: 1 indekat (og mindre pelsdyr som kanin og marsvin – se husorden)

Hvidevarer: Emhætte. Værelser komfur og emhætte

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Kirkedammen 41, kld.
8000 Aarhus C

Telefon: 86 14 65 38
E-mail: langenaes@almenbo-aarhus.dk

Kontortid i Åbenrågade: Tirsdag kl. 09.00-09.30
Kontortid i Kirkedammen 41, kld: Mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00-09.30.

Husordensreglement afd. 9 (PDF)

Ønsker du at aflevere en klage, skal dette altid gøres skriftligt direkte til Almenbos administration.

Skriv til klager@almenbo-aarhus.dk

Er husdyr tilladt?
Det er tilladt at holde 1 indekat eller mindre pelsdyr som kanin og marsvin.

Andre husdyr som hunde og alle andre former for pelsdyr, slanger og krybdyr m.v. tillades IKKE.

Heidi Nielsen, kan kontaktes på 2484 7634, hvis beboere ønsker rådgivning/information om hvorledes kaniner skal passe og plejes.

Afdelingen har to vaskerier: Et i kælderen Kirkedammen 10 og et i kælderen Kirkedammen 37.

I hvert vaskeri er der fire vaskemaskiner, to tørretumblere og en strygerulle. Det er muligt at reservere tre af vaskemaskinerne. En af maskinerne kan ikke reserveres.

Brug af maskiner betales ved hjælp af en vaskebrik i nøglen med blå farve, som udleveres af ejendomsfunktionæren.

Adgang til vaskeriet
Med en af de udleverede nøgler. Du kan kun starte maskinerne med din blå nøgle.

Reservation af vasketid
På display i vaskekælderen med den blå nøgle eller på: vasketur.dk

Ved at følge nedenstående beskrivelse:

  • Klik på Jylland i højre side af skærmen.
  • Find AlmenBo Kirkedammen
  • Klik på AlmenBo Kirkedammen og log-in side kommer frem

Anvender du ikke den reserverede vasketid, annulleres den efter 15 minutter, så andre kan benytte maskinerne. Der kan max. reserveres to vasketider ad gangen.

Vasketider: Mandag til lørdag er første tid klokken 7.00 til 9.00, sidste tid klokken 19.00 til 21.00. Søndag er første tid klokken 9.00 til 11.00. Reservation af vasketid giver førsteret til tørretumbler.

Der er tørrerum i kælderen, hvor tøj kan hænges til tørre. Dette er på eget ansvar. Husk at hente tøjet, når det er tørt, så andre kan få glæde af tørrerummene.

Afregning
Opkrævning via kommende måneds husleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt at få oplyst, hvor mange penge du har vasket for siden sidste aflæsning, gennem betalingssystemet.

Bortkomst af brikker / ekstrabestilling
Hvis du mister din vaskebrik, ringer du til ejendomsfunktionæren, og får den spærret. Ny/ekstra brik kan bestilles ved henvendelse til ejendomsfunktionæren. Betaling herfor sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på maskiner eller betalingsanlæg rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Der er ikke komfur og køle-/fryseskab i køkkenet, så du skal selv medbringe et.

Selskabslokalet
Kirkedammen 47, kld.

– koster kr. 400.
– udlejes for 2 døgn.
– kan kun udlejes til beboerne i afd. 9.
– skal forlades senest kl. 23.

Udlejning af selskabslokalet aftales med:

Grit Høgh
Kirkedammen 43, 1. th.
E-mail: grit@emilieogmads.dk

Lejekontrakt for selskabslokalet

Gæsteværelset
Kirkedammen 16, kld.

– koster 75 kr. pr. døgn.
– har to enkeltsenge, toilet og bruser
– kan kun udlejes til beboerne i afdeling 9.

Udlejning af gæsteværelset aftales med:

Stine Ilona Eilertzen
Kirkedammen 31, 3. tv.
Telefon: 26 13 57 06
E-mail: stineilona@gmail.com

Lejekontrakt for gæsteværelset

I gavlen ved nummer 31 er et lokale, hvor beboerne har mulighed for at arrangere fællesarrangementer. Vi kalder det Beboerklub. Afdelingens fritidsudvalg arrangerer fællesspisning, juletræsfester, bankospil m.v.

Hold øje med opslagstavlen i din opgang for oplysning om fremtidige arrangementer.

For Kirkedammen 10-24 gælder følgende parkeringsregler

Der er privat parkeringskontrol ved Q-park.

Parkering er kun tilladt i de afmærkede parkeringsbåse med en gyldig parkeringstilladelse eller gæstetilladelse.

Ved parkering uden gyldig parkeringstilladelse risikerer du at modtage en p-afgift på kr. 795,-.

Ønsker du en parkeringstilladelse? Henvend dig til ejendomsfunktionæren i kontortiden eller efter aftale. Du skal kunne fremvise en gyldig original registreringsattest for et køretøj, som du enten ejer eller er bruger af.

Ønsker du en gæstetilladelse? Så skal du henvende dig til ejendomsfunktionæren. Herefter modtager du et link fra E-park, hvor du kan registrere dig som bruger. Du kan oprette gæsteparkering for 24 timer ad gangen. Hvis din gæst skal parkere på p-pladsen i mere end 24 timer, skal du oprette en ny parkering.

I afdelingen findes i øjeblikket 10 havelodder til udlejning. Det er gratis at bruge havelodderne, dog skal der betales et depositum på kr. 75,- for en nøgle til vand. Eventuelle ledige havelodder udlejes efter ”først til mølle” princippet. Ledige havelodder udlejes ved årsskiftet, altså fra den 1. januar.

Du kan henvende dig til Heidi Nielsen pr. tlf./sms til 24 84 76 34 eller til hfrederikke@hotmail.com for at høre nærmere, om muligheden for at leje et havelod.

Ordens- og vedligeholdelsesregler for havelodder i afdeling 9

Afdelingen har A-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden.

Når du flytter ind, vil din lejlighed være normalistandsat, ligesom lejligheden skal normalistandsættes, når du flytter. Det er dig som lejer, der betaler udgifterne til normalistandsættelsen. Boligforeningen overtager gradvist noget af denne udgift i forhold til boperiodens længde.

Læs mere om A-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med A-ordning

Hvis du og alle andre i bebyggelsen selv holder orden og anbringer affaldet på de rigtige steder, kan der spares tid for ejendomsfunktionærerne og penge til bortskaffelse af affaldet. Brug derfor de indrettede pladser. Gevinsten er både et pænt og ryddeligt miljø og en besparelse på huslejen.

Afdelingen har nedgravede affaldscontainere. Du skal derfor aflevere affald og småt brændbart i containeren med teksten AFFALD, og aviser/blade i containeren til PAPIR. Der er også nedgravede containere til GLAS og BATTERIER.

Undlad at parkere ud for de nedgravede affaldscontainere, da der tømmes fra gadesiden.

Der skal være pænt og ryddeligt omkring dem, og der må ikke henstilles hverken affald eller storskrald. Stil heller aldrig noget på dækpladen, da den hæves op i luften, når containeren tømmes.

Skuret med storskrald
Alle affaldstyper afleveres i storskraldsskuret, hvor der er tydelig skiltning.
Det skal oplyses, at skuret deles med beboerne i afdeling 24, Boligkontoret Århus.

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Fraflytningssituationen
Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.