Afdeling 47

Oldjordsvej 2-4, 8000 Aarhus C

Afdelingen består af 20 1-vær. ungdomsboliger og 40 2-vær. ungdomsboliger.

Lejer betaler a/c varme og vand over huslejen.
Lejlighederne er med parketgulve og eget bad/toilet.

Beboerne har råderet over de skabe, der står i lejlighederne (1 stk. i 1-vær. og 2 stk. i 2-vær.).
Det vil sige, at hvis man ikke ønsker at have dem i sin lejlighed, kan man skille sig af med dem eller man kan tage dem med sig når man flytter.

Nye lejere kan derfor ikke være sikker på at lejligheden er møbleret med skabe.

Lejlighederne fordeler sig med:
– 16 stk. 1 rums a 40 m²
– 4 stk. 1 rums a 33 m²
– 32 stk. 2 rums a 53 m²
– 8 stk. 2 rums a 43 m²

Tilladelse til husdyr: Nej

Hvidevarer: Komfur og emhætte

Driftskontor

Paludan Müllers Vej 89, gavl, 8210 Århus V
Telefon: 86 16 62 12
E-mail: midt@almenbo-aarhus.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 08.00 – 10.00
Personlig henvendelse: Alle hverdage kl. 09.00 – 10.00

Er husdyr tilladt?
Nej.

Vaskeriet befinder sig i kælderen ved trappetårnet i bygning nr. 2.

Adgang til vaskeriet
Med vaskebrik. Hver bolig har fået udleveret 2 stk.

Reservation af vasketid
Gennem betalingssystem i vaskeriet eller over internettet.

Gå ind på https://web.vasketur.dk/DB0396/. Log ind med lejlighedsnummer og en selvvalgt 4 cifret kode, som oplyses til ejendomsfunktionæren.

Klik her for at se guide til bestilling via App.

Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 15 min. være muligt at benytte maskinerne.

Afregning
Opkrævning af forbrug via kommende månedshusleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet, at få oplyst hvor mange penge, du har vasket for siden sidste aflæsning.

Bortkomst af brikker / ekstrabestilling
Har du mistet din brik, så kontakt ejendomsfunktionæren, for at få den spærret. Ny/ekstra brik kan bestilles via ejendomsfunktionæren. Afregning sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til Electrolux.

Se tavle i vaskeri eller betalingssystem for info.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Internettet i afdelingen kan leveres af Bolignet-Aarhus, som du selv skal kontakte, hvis du ønsker at bruge det.

Afregning sker direkte med Bolignet-Aarhus.

Kundeservice ved Bolignet-Aarhus kan kontaktes på tlf. 8250 5050 eller info@bnaa.dk
Gældende fra 1/6-2021

Der gøres opmærksom på at rygning i trappetårnene IKKE er tilladt.

Afdelingens parkeringspladser varetages af parkeringsfirmaet Q-park. Derfor er parkering i de afmærkede båse kun tilladt med en gyldig parkeringstilladelse eller gæstetilladelse.

Parkeringstilladelse
Hvis du vil have en parkeringstilladelse til afdelingens parkeringspladser, kan du få en ved henvendelse til ejendomsfunktionæren i kontortiden eller efter aftale mod forevisning af en gyldig registreringsattest på dit køretøj. Det er kun muligt at få én tilladelse pr. lejemål.

Hvis du har brug for en gæstetilladelse, skal du sende en mail til ejendomsfunktionæren med ønske herom. Herefter sendes der pr. mail et link fra E-park, hvor man kan oprette sig som bruger.

Parkeringstilladelser og gæstetilladelser gælder til samtlige af afdelingens p-pladser.

Sækkevogn
Der er en sækkevogn til brug ved flytning og lignende. Den er placeret i bunden af trappetårnet i bygning nr. 2. Sækkevognen er låst, men kan låses op med nøgle til egen hoveddør.

Boremaskine
Der er mulighed for at låne en kraftig boremaskine i afdelingen. Kontakt et bestyrelsesmedlem for aftale om udlån.

Grill
I afdelingen har vi 3 stk. grill.

Spil
I afdelingen har vi diverse spil, bl.a. kongespil/vikingespil og kroket.

Dette er til fri afbenyttelse for alle beboere til anvendelse i vores egen gård.

Vi henstiller til, at der passes på tingene, og at man efter anvendelse hurtigst muligt pakker tingene sammen, så de holder længere og dermed er til glæde for flest mulige her i afdelingen.

Er der ønsker eller forslag til spil eller andet der kan indkøbes, så give endelig besked til bestyrelsen.

Fællesrum
Afdelingen har et fællesrum til opbevaring af spil, boremaskine, selskabstelt mm. Dette har vi et fælles ansvar for at holde orden i, samt sikre at alt er i rummet. På en seddel i rummet skriver man på, hvilke og hvornår man har lånt noget.

Rummet befinder sig under trappen med indgang ved elevatoren i bygning nr.2. For at komme derind, skal man benytte sit vaskekort som nøglebrik.

Musik i gården skal slukkes kl. 01 i weekenderne og kl. 22 i hverdagene. Man må dog stadig gerne blive siddende i gården og hygge sig efter dette tidspunkt, så længe det foregår uden musik.

Beboerne har råderet over de skabe, der står i lejlighederne (1 stk. i 1-vær. og 2 stk. i 2-vær.)
Det vil sige, at hvis du ikke ønsker at have dem i din lejlighed, kan du skille sig af med dem, eller du kan tage dem med dig, når du flytter.

Nye lejere kan derfor ikke være sikker på, at lejligheden er møbleret med skabe.

Afdelingen har B-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden. Udgifterne hertil kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til hver måned, mens du bor der.

Læs mere om brug af vedligeholdelseskontoen her

Der er ingen istandsættelsesperiode i forbindelse med fraflytning, hvilket betyder at lejligheden ikke fremtræder nyistandsat ved indflytning. Vedligeholdelseskontoen lukkes ved opsigelse.

Læs mere om B-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med B-ordning samt ungdomsboliger

Husholdningsaffald skal i de offentlige nedgravede skraldespande ved vejen.

I gården er der opstillet containere til almindeligt affald samt til papir og pap. Flasker og glas skal i containerne længere oppe ad Silkeborgvej, ved Stokke-butikken.

For at finde derop: drej til højre ved Silkeborgvej, fortsæt retningen mod Åbyhøj, ca. 200 meter på højre side.

Storskrald lidt længere oppe ad vejen end nr. 4.

Afhentning af storskrald kan bestilles ved Kredsløb på: www.kredslob.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/storskrald

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.