Afdeling 37

Ladefogedvej 2-84, 8200 Aarhus N

Afdelingen består af 40 boliger.

Byggeriet er i 2 og 3 etager, og opført i Leca-beton i 1994.

Lejemålene er i 1, 2 og 3 plan.

Hver lejlighed har eget skur.

Lejlighederne fordeler sig med:

-7 stk. 2 rums a 71,6 m²
-8 stk. 3 rums a 95,6 m²
-10 stk. 4 rums a 100,8 m²
-5 stk. 5 rums a 109,9 m²


Tilladelse til husdyr:
2 stk. hund og/eller kat. Se husorden

Hvidevarer: Komfur og emhætte

Lejlighedstegninger

Driftskontor

Skelagervej 36
8200 Aarhus N

Telefon: 86 10 92 33
E-mail: nord@almenbo-aarhus.dk

Telefontid: Alle hverdage kl. 08.00 -10.00
Personlig henvendelse på Skelagervej nr. 36: Alle hverdage kl. 08.00 – 10.00
Personlig henvendelse på Illerupvej 42, gavl: Hver onsdag kl. 09.00 – 09.30

Er husdyr tilladt?
Ja. Max 2 husdyr – hund og/eller kat. Se husorden.

Vaskehuset indeholder 3 vaskemaskiner, 2 tørretumblere som deles af afd. 37 & 43.

Reservering af vasketid
Med nøglebrik på display i vaskerummet og via internettet.

Er en tidsreservation ikke taget i brug, vil det efter 15 min. være muligt at benytte maskinerne.

Betaling
Via kommende måneds husleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen.

Rengøring
Afdelingen står for den grundige rengøring i vaskehuset. Men man gør selvfølgelig rent efter sig selv.

Vaskehusreglement
Vaskeriet er døgnåbent.

 • Efter hver vask skal maskinerne rengøres.
 • Husdyr må ikke medtages i vaskehuset.
 • Farvning af tøj i vaskemaskinerne er ikke tilladt.
 • Tobaksrygning i vaskehuset er forbudt.
 • Vasketøj afhentes hurtigst muligt.

Bortkomst af vaskekort /ekstrabestilling
Hvis du mister kortet, ringer du til ejendomsfunktionæren (86 78 24 38), og får det spærret. Nyt/ekstra kort kan bestilles via henvendelse til ejendomsfunktionæren, afregning sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Som udgangspunkt kan du selv vælge udbyder.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte en udbyder for at høre, om de kan levere internet på adressen.

Udbyder
Du kan selv vælge, hvilken udbyder, du vil bruge.

Afregning
Direkte med udbyderen.

Afdelingen har egne p-pladser.

Afdelingen har et fælleshus, som kan lejes til fester. Derudover kan det lånes til aktiviteter, der er åbne for alle beboere, som gymnastik, fællesspisning, dartspil, loppemarked, osv. Vi har en 46” fladskærm til fælles brug ved større sportsbegivenheder o.l.

Fælleshuset har køkken med opvaskemaskine, badeværelse samt møbler og service til omkring 35 personer.

Huset kan i øvrigt benyttes til overnatning i max. 14 dage. Lejeren skal selv sørge for seng m.m.

Lokalerne kan kun lejes af afdelingens beboere.

Nøgle og reservation af fælleshuset.
I rammen i vaskehuset kan du se, hvem du skal henvende dig til, hvis du skal låne nøglen eller reservere fælleshuset. Her kan du også se, hvem der står for udlejning af diverse haveredskaber m.m.

Pris
Pris og lejebetingelser fremgår af lejekontrakten.

Inventar

 • Rengøringsartikler: Lejeren skal selv sørge for karklude, viskestykker, gulvklude, opvaskemiddel osv. Der findes støvsuger, kost, gulvmoppe og spande.
 • Kaffemaskine: Brug en kop kaffebønner til en kandefuld. Der findes filtre under køkkenbordet til højre for vasken. Det er en god ide at lade en halv kande vand løbe igennem kaffemaskinen, inden der brygges kaffe, da maskinen kan have stået urørt i lang tid.
 • Opvaskemaskinen: Der findes opvasketabletter under vasken. Sæt maskinen på programmet universal plus. En vask tager ca. en time.

Rengøring
Fælleshuset efterlades rengjort i alle rum. Dette gælder ved såvel leje som ved lån:

 • Gulve vaskes.
 • Borde og stole tørres af og stables.
 • Ovnen tørres af.
 • Køleskabet tørres af.
 • Køler og fryser efterlades med åbentstående dør.
 • Opvaskemaskinen tømmes og al service sættes rengjort på plads.
 • Kaffefilter fjernes.
 • Termokander skylles med kogende vand.
 • Toilet, håndvask og spejl rengøres.
 • Radiatorer stilles på 1 i den kolde tid og el-apparater slukkes Kaffemaskine og elkedel tages ud af stikkontakten.
 • Husk at tømme køleskab og fryser

Støj
Af hensyn til fælleshusets naboer, må der ikke spilles musik for åbne døre og vinduer, og efter kl. 02.00 må der kun spilles dæmpet musik. Der må ikke være støjende adfærd udenfor fælleshuset.

Grundejerforeningen ”Ny Skejby”
Vi er medlem af grundejerforeningen ”Ny Skejby”, der dækker området fra Skejbyvej i nord til Skejbygårdsvej i syd og Randersvej i vest til busvejen i øst. Grundejerforeningen har opsat borde-bænkesæt, fodboldmål, spande til hundeefterladenskaber, anlagt petanquebaner etc.

Da vores afdeling er medlem af grundejerforeningen, kan vi frit benytte disse faciliteter.

Der er planer om at gøre området endnu mere attraktivt, bl.a. ved opsætning af flere ”boldnet”.

Er du interesseret i at vide mere om grundejerforeningen, kan du læse mere på foreningens hjemmeside http://www.nyskejby.dk/

Mellem vores egne blokke er der fællesarealer med borde- bænkesæt samt en større legeplads. Ved indgangen til nogle af husrækkerne er der etableret sandkasser.

Afdelingens flagstang står udenfor fælleshuset. Flaget ligger i forgangen til fælleshuset; og det kan lånes, når man har lyst til at flage.

Til hver lejlighed hører et pulterrum. Blokken tættest på Randersvej har pulterrum i kælderen under fælleshuset, mens de øvrige lejligheder har pulterrum (skure) i de sortmalede træbygninger mellem blokkene. Der skal altid være fri adgang til alle pulterrum.

I kælderrummene må der grundet brandfaren ikke opbevares benzin og andre brænd- eller eksplosionsfarlige væsker og materialer. Kældergangen må ikke benyttes til opbevaring.

I cykelskurene findes plæneklippere og haveredskaber til udlån. Der er kost, hakke, rive, skovl, spade og græskant-skærer – men ikke nødvendigvis en af hver i hvert cykelskur.
Trillebør og tromle findes i storskraldsrummet. Her er ligeledes en vinduespudser-stige.

Husk at sætte lånte redskaber samt trillebør, tromle og stige på plads efter brug, samt at låse dem fast med wiren.

Vi har også en motorsav og en ekstralang grensaks, som kan lejes eller lånes hos de ansvarlige for redskabernes opbevaring.

Hos bestyrelsen forefindes algefjerner, sort maling og pensler som kan lånes af beboerne. Der findes også gul/orange maling til vinduesrammer og terrassedøre.

Der er etableret nedgravede containere til husholdningsaffald, papir og glas, som står centralt på p-pladsen.

I storskraldsrummet er der elektronikcontainer, kasse til maleraffald, spande til batterier, spraydåser og lavenergipærer. Så INGEN glas og flasker i storskraldsrum – de skal i flaskecontainer.

Stort affald (f.eks. møbler) kan stilles i storskraldsrummet.

I parkeringspladsens vestlige ende (nærmest Randersvej) er der kompostkasse til haveaffald, grønne planter og lignende. Der må ikke lægges jord og ikke-komposterbart materiale som plast og keramik i kompostkassen.

Ved siden af kompostkassen er en grøn beholder til småt brændbart affald. Heri må lægges alt brændbart, som er under 1 meter langt. Husk, der er også låger i siderne af kassen.

Afdelingen har B-ordning, hvilket betyder, at du som lejer er forpligtet til at vedligeholde boligen i boperioden. Udgifterne hertil kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, som du indbetaler til hver måned, mens du bor der.

Læs mere om brug af vedligeholdelseskontoen her

Der er ingen istandsættelsesperiode i forbindelse med fraflytning, hvilket betyder at lejligheden ikke fremtræder nyistandsat ved indflytning. Vedligeholdelseskontoen lukkes ved opsigelse.

Læs mere om B-ordning her

Vedligeholdelsesreglement i afdelinger med B-ordning samt ungdomsboliger

Vedligeholdelsesvejledning for malerarbejde i AlmenBo

Lofter
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vægge med tapet
Flutex 5, Råhvid S 0500 (Flügger)

Vaskbare vægge (køkken, bad og lignende)
Mester 25, lys råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Træværk (karme, fodlister og lignende)
Ready V40, lys råhvid/råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Vinduer og trælysninger
Ready V40, lysråhvid/råhvid
(Sadolin/Nordsjö)

Radiatorer og rør
Ready V40, råhvid (Sadolin/Nordsjö)

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet en lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Læs mere her.